Är du intresserad av att affilieras till Örebro universitet?

Om du är intresserad av att bli affilierad professor vid Örebro universitet gäller samma vetenskapliga krav som vid en anställning som professor. Här hittar du riktlinjer för affilieringen samt avtalsmall. Avtalsmallen ska alltid skrivas i samråd med aktuell institution och därför ska tidig kontakt alltid tas med institutionen.

Riktlinjer för affiliering vid Örebro universitet (pdf)

Avtalsmall (pdf)

Underlaget till ett beslut om affiliering skickas från den aktuella institutionen till Universitetskansliet (This is an email address).

Underlaget ska innehålla följande uppgifter:

  • Personuppgifter
  • Beskrivning av samarbetet och nyttan för Örebro universitet
  • Förslag på tidsperiod för affilieringen (maximalt tre år)
  • Uppgifter om vilka resurser universitetet tillhandahåller
  • CV
  • Publikationslista
  • Tillstyrkan från din arbetsgivare