Kalendarium för Multimodal kommunikation

Hösten 2024

12 - 13 september
Workshop on Digitalization and Multimodality with three external guests:

  • Professor John Bateman, University of Bremen, Germany.
  • Professor Martin Engebretsen, University of Agder, Norway.
  • Professor Gunhild Kvåle, University of Agder, Norway.

6 november, lokal F105
10.15-12.00, Analyzing multimodal data using MAXQDA

11 december, lokal F105
10.15-12.00, Reading seminar. Topic: the multimodal construction of analogue and digital space

Tidigare aktiviteter

Våren 2024

14 februari, lokal F133
10.15-12.00 Welcome to the next multimodality seminar on February 14: “Publishing in international journals.” 

The seminar will be led by Anders Björkvall and Göran Ericsson, who will approach the topic from their experience as editors of international journals. Anders is one of the editors of Multimodality and Society and Göran is one of the editors of Discoure, Context and Media.

Don't miss this opportunity to get a behind-the-scenes look at the publishing process, as well as useful advice and tips from experienced editors.

17 april, lokal F133
10.15-12.00. Guest: Charles Forceville - What steers the interpretation of a visual or multimodal message? A relevance theory perspective.

22 maj, lokal F133
10.15-12.00. Guest: Chiao-I Tseng - A Multimodal linguistic approach to cognitive and digital analysis of films and videos. 

Hösten 2023

18 oktober, lokal F105
10.15–12.00, Joshua Han, gästforskare vid Musikhögskolan, introducerar diskussion om metasemiotik utifrån sin forskning om multimodalt meningsskapande i samband med musikundervisning. 

22 november, lokal F105
10.15-12.00, Forskargruppen Multimodal kommunikation arrangerar seminarium med Beate Schirrmacher och Signe Kjaer Jensen från Linnéuniversitetet. Seminariet handlar om relationen mellan multimodalitet och intermedialitet.

20 december, lokal L146
10.00-12.00, Forskargruppen Multimodal kommunikation arrangerar datasession. Gästdoktorand Pedro Eduardo Ribeiro, från University of Minho, Portugal, lägger fram data från sitt avhandlingsprojekt ”Meanings and discourses on lifestyle magazines:  Objectification and intersectionalities on Women’s Health and Men’s Health“

Våren 2023

16 februari, lokal F133
10.00-12.00, Litteraturseminarium på temat mode och semiotisk resurs. Läsanvisningar kommer.

15 mars, lokal F133
Forskargruppen i Multimodal kommunikation bjuder in Eirik Granly Foss, Universitet i Sørøst-Norge. Gustav Westberg är ordförande.

26 april, lokal F133
10.00-12.00, Forskargruppen i multimodal kommunikation arrangerar: datasession. Denny Jansson lägger fram data från sitt avhandlingsprojekt som handlar om dialekt och spatialitet på en gymnasieskola i Värmland.

20 juni, lokal F133
10.00-16.00, Forskargruppen Multimodal kommunikation arrangerar heldagsworkshop på temat Multimodalitet och identitet. Workshopen gästas av professor Theo van Leeuwen, . Dessutom kommer medlemmar från forskargruppen att presentera aktuell forskning som relaterar till workshopens tema. Se mer information här.

Hösten 2022

12 oktober, lokal F2126
13.00-15.00, Gäst: Sara van Meerbergen, Stockholm universitet - ”What makes a mother?”. Hårets semiotik, kulturell proveniens och identitet i Kitty Crowthers bilderbok Mamma Medusa.”

18 oktober, lokal F2126
13.00-15.00, Gäst: Hartmut Stöckl, University of Salzburg - Getting to Grips with Persuasive Text-Image Relations Reconstructing Multimodal Arguments in Pro-Social Advertising

10 november, lokal F2126
09.00-12.00, Workshop och datasession i multimodal diskursanalys

Tillbaka till huvudsidan för Multimodal kommunikation / Back to the main page about Multimodal Communication