Kalendarium för Multimodal kommunikation

Hösten 2022

12 oktober, F2126
13.00-15.00, Gäst: Sara van Meerbergen, Stockholm universitet - ”What makes a mother?”. Hårets semiotik, kulturell proveniens och identitet i Kitty Crowthers bilderbok Mamma Medusa.”

18 oktober, F2126
13.00-15.00, Gäst: Hartmut Stöckl, University of Salzburg - Getting to Grips with Persuasive Text-Image Relations Reconstructing Multimodal Arguments in Pro-Social Advertising

10 november, F2126
09.00-12.00, Workshop och datasession i multimodal diskursanalys

 

Våren 2023

16 februari, F133
10.00-12.00, Litteraturseminarium på temat mode och semiotisk resurs. Läsanvisningar kommer.

26 april, F133
10.00-12.00, Datasession. Seminariet är tillgängligt för den som vill lägga fram pågående analys och få input på aktuell data. Kanske håller du på med en analys i ditt pågående avhandlingsarbete, eller en artikel eller ett kapitel som du vill ha respons på? Kontakta Gustav om du vill lägga fram något.

20 juni, F139
Seminarium, gäst: professor Theo van Leeuwen, Syddansk universitet, Danmark

 

 

Tillbaka till huvudsidan för Multimodal kommunikation / Back to the main page about Multimodal Communication