Vårdkvalitet och patientsäkerhet i primärvården under pandemin

Läkarstudent mäter blodtryck på en patient.

Coronapandemin har påverkat primärvården på flera olika sätt och utmanat både arbetssätten och organisationen. Nu ska forskarna undersöka vårdkvalitet och patientsäkerhet inom primärvården under coronapandemin. Studien genomförs i ett 30-tal europeiska länder.