This page in English

Forskningsprojekt

PRICOV-19 - vårdkvalitet och patientsäkerhet i primärvården under en pandemi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Covid-19-pandemin har utsatt primärvården för oförutsedda organisatoriska och arbetsmässiga utmaningar, inklusive nya utmaningar som utökad telefonkonsultation, samverkan med andra vårdgivare samt begränsade resurser och skyddsutrustning. Sammantaget blir det en utmaning för att kunna erbjuda högkvalitativ vård med alla dess dimensioner: säkerhet, effektivitet, patientcentrerad och i rimlig tid. Syftet med studien är att undersöka hur covid-19-pandemin påverkat hur vården organiserats i primärvården, vilka åtgärder som har genomförts för att säkerställa tillgång till vård för alla patienter och hur vårdkvalitetens olika dimensioner påverkats. Studien genomförs i ett 30-tal länder i Europa.

Karta PRICOV-19-studien

Bildtext: 38 länder deltog i studien.

Studieprotokoll.

Samarbetspartners

  • Esther Van Poel, Ghent University
  • Sara Willems, Ghent University