Vill du delta i en enkätundersökning om hur det är att vara förälder till ungdomar och unga vuxna?

Vi söker dig som är förälder till ett barn som går ÅK3 på gymnasiet. Projektet ”Bäst att vara på säkra sidan?” är en enkätstudie om strategier som vårdnadshavare använder i sin föräldraroll generellt och för att hjälpa sina barn och skydda dem från negativa konsekvenser. I projektet vill vi förstå hur omgivande sociala och kulturella faktorer kan påverka hur vårdnadshavare agerar i sin relation till sitt barn.

Hur deltar jag?

Du deltar genom att fylla i en enkät på Örebro Universitets digitala verktyg för webbaserade undersökningar ORU-Survey. Som kompensation för ditt deltagande får du ett presentkort som skickas hem till dig när du fyllt i enkäten.
För att få ytterligare information om projektet och för att delta, se Studie kring föräldraskap.

Bakgrund

Det här projektet är ett delprojekt i ett större internationellt projekt som är finansierat av European Research Council och genomförs i åtta olika europiska länder (Belgien, Kroatien, Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Schweiz och Sverige). Projektledare för det större internationella projektet finns i Belgien. Det övergripande syftet med delprojektet är att undersöka skillnader mellan länderna i förekomsten och orsakerna till olika föräldrastrategier hos föräldrar till ungdomar och unga vuxna.

Läs mer om projektet "Bäst att vara på säkra sidan?" Identifiering av orsaker till överbeskyddande föräldrastrategier i en föränderlig social värld. 

Vid eventuella frågor om projektet, vänligen kontakta:

Ansvarig projektledare: Terese Glatz - terese.glatz@oru.se