This page in English

Forskningsprojekt

Feministisk aktivism och engagemang för förändring i musik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2019

Kontaktperson

Eva Georgii-Hemming

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingen syftar till att undersöka feministisk aktivism i musik. Den tar sin utgångspunkt i förekomsten av olika aktuella initiativ för ett jämställt musikliv i Sverige, men vill röra sig bortom ett traditionellt jämställdhetsarbete och titta på ett bredare feministiskt engagemang för förändring i musik. Detta engagemang går att finna i flertalet musikaliska genrer och praktiker, och tar även olika form.

Studien bygger på intervjuer och gruppsamtal med musiker och människor som på olika sätt sysslar med musik. Det övergripande syftet är att undersöka hur de upplever behoven av samt hur de engagerar sig för förändring i sina respektive musikscener eller musikaliska sammanhang med utgångspunkt i kön.

Studiens teoretiska ramverk utgörs av feministisk teori med visst fokus på feministisk postkonstruktionism och intersektionalitet.  

Doktorand

Rebecca Billström,This is an email address