This page in English

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303334

Rum: M3214

Sam de Boise

Om Sam de Boise

Sam är Docent i musikvetenskap med BA (Hons) i sociologi från University of Leeds och MA (Hons) i sociologi från University of Birmingham, Storbritannien. Han arbetade som medieforskare från 2008-2009 innan han doktorerade i sociologi vid University of Leeds 2009. Efter avslutad doktorsavhandling 2012 arbetade han som lärare i sociologi och socialpsykologi vid Sociologiska institutionen vid University of York, från 2012-2014. Han började Musikhögskolan i Örebro i augusti 2014 för att bli forskare inom musikvetenskap. Hans nuvarande projekt ser ut att utforska hur nationella faktorer påverkar jämställdhetsfrågor i olika typer av musikalisk verksamhet i Storbritannien och Sverige.

Han skriver och forskar främst om genus, feministteori, musik och sociala ojämlikheter, men har också ett aktivt intresse för att titta på kapitalistiska sociala relationer, sociala förändringar och musik.

Han undervisar också på musikutbildningen och musikvetenskapsprogrammen inom avdelningen.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Lindblad, K. & de Boise, S. (2019). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy.
de Boise, S. (2019). Tackling gender inequalities in music: A comparative study of policy responses in the UK and Sweden. The International Journal of Cultural Policy, 25 (4), 486-499.
de Boise, S. (2018). Gender Inequalities and Higher Music Education: Comparing the UK and Sweden. British Journal of Music Education, 35 (1), 23-41.

Artiklar, recensioner

Böcker

de Boise, S. (2015). Men, masculinity, music and emotions. London: Palgrave Macmillan.

Kapitel i böcker, del av antologier

de Boise, S. (2019). The Performing Rights of Man: The Global Music Industries and Transnational Hegemonies of Men. I: Jeff Hearn, Ernesto Vasquez del Aguila, Marina Hughson, Unsustainable Institutions of Men: Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions (ss. 155-171). Abingdon: Routledge.
de Boise, S. & Billström, R. (2016). Playing with Gender: Toward Critical, Transnational Perspectives on Music and Gender. I: Antenor Ferreira Corrêa, Music in an intercultural perspective (ss. 25-40). Brasilia: Strong Edições.

Konferensbidrag

de Boise, S. (2017). Addressing Gender Inequalities in Music: Sweden as a Comparative Case Study. Konferensbidrag vid International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden), Popular Music in the Nordic Countries, Oslo, Norway, September 14, 2017.
de Boise, S. (2017). Bored of Bourdieu?: On the Limits of Bourdieusian Approaches to Music Sociology. I: Beyond Bourdieu? International Symposium, 22nd - 24th September 2017, Delmenhorst, Germany. Abstracts. Konferensbidrag vid Beyond Bourdieu? International Symposium. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Institute for Advanced Studies, Delmenhorst, Germany, September 22-24, 2017 (ss. 3-4).
de Boise, S. (2017). Fighting Gender Inequalities in Music: Comparing the UK and Sweden. I: Julia Merrill and Jan Hemming, Popular Music Studies Today Abstracts for the conference of the International Association for the Study of Popular Music, June 26-30, Kassel, Germany. Konferensbidrag vid 19th Biennial Conference of the International Association for Studies of Popular Music, Kassel, Germany, June 26–30, 2017 (ss. 136-137).
de Boise, S. (2017). Gender Inequalities in Higher Music Education: Comparing the UK and Sweden. I: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education, March 14-16 2017 Abstracts, Senior research, NNMPF 2017. Konferensbidrag vid 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education, Gothenburg Academy of Music and Drama, Gothenburg, Sweden, March 14-16, 2017 (ss. 19-21).
de Boise, S. (2017). The Personal is Political … just not Always Progressive: Affective Interruptions and their Promise for CSMM. Konferensbidrag vid Masculinities and Affect, Pittsburgh University, Pittsburgh, USA, April 6-7, 2017.
de Boise, S. (2016). Gender Equality in Music: A Comparison of the UK and Sweden. Konferensbidrag vid Gender and Music: Practices, Performances, Politics, Örebro University, Örebro, Sweden, March 16-18, 2016.
de Boise, S. (2016). Post Bourdieusian Moments and Methods in Sociologies of Music. I: Global Societies: Fragmenting and Connecting BSA Annual Conference 2016, Aston University, Birmingham, Wednesday 6 - Friday 8 April 2016. Konferensbidrag vid Societies in Transition: Progression or Regression? BSA Annual Conference. Aston University, England 6th-8th April 2016 (ss. 258-258). BSA Publications Ltd..
de Boise, S. & Hearn, J. (2016). 'The Expressive Male': Thinking Critically about Emotions in Critical Studies on Men and Masculinities. I: The 7th Midterm Conference on Emotions, Stockholm Abstracts. Konferensbidrag vid 7th Midterm Conference of the ESA RN Sociology of Emotions, Stockholm University, Stockholm, Sweden, August 25-27, 2016 (ss. 18-18).
de Boise, S. (2016). The Personal is Political … just not Always Progressive: Thinking and Re-Thinking Men and Emotions. I: Global Societies: Fragmenting and Connecting BSA Annual Conference 2016, Aston University, Birmingham, Wednesday 6 - Friday 8 April 2016. Konferensbidrag vid Societies in Transition: Progression or Regression? BSA Annual Conference, Aston University, Birmingham, England, April 6-8, 2016 (ss. 79-79). BSA Publications Ltd..
de Boise, S. , Varkøy, Ø. , Rolle, C. & Georgii-Hemming, E. (2015). Contesting the Concept of ‘Activism’ in Music Education. Konferensbidrag vid 19th conference of Nordic Network for Research in Music Education (NNMPF 2015), Activism in Music Education, Helsinki, Finland, March 3-5, 2015.
de Boise, S. (2015). Cultural Capital and Music in the UK and Sweden: Exploring Class and Gender Inequalities. I: Societies in transition Progression or regression? : BSA Annual Conference 2015. Konferensbidrag vid British Sociological Association Annual Conference 2015, Societies in Transition: Progression or Regression? Glasgow, UK, April 15-17, 2015. Durham: British Sociological Association.
de Boise, S. & Conway, D. (2015). Declining Homophobia, ‘Softening’ Masculinity and Liberalism in the UK: Evaluating the Evidence. Konferensbidrag vid 4th European Conference on Politics and Gender, Uppsala, Sweden, June 11-13, 2015.
de Boise, S. (2015). Music Participation Matters: Gender Inequalities and Higher Education Music Course Selection in the UK and Sweden. Konferensbidrag vid International Symposium on the Sociology of Music Education (ISSME2015), Loyola University, New Orleans, USA, June 14-17, 2015.