This page in English

Sam de Boise

Befattning: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

E-post: c2FtLmRlYm9pc2U7b3J1LnNl

Telefon: 019 302334

Rum: M3214

Sam de Boise

Om Sam de Boise

Sam de Boise är Docent i musikvetenskap och ämnesansvarig. Han arbetade som medieforskare från 2008-2009 innan han disputerade i sociologi, vid University of Leeds, 2012. Från 2012-2014 arbetade han som lärare i sociologi och socialpsykologi vid Sociologiska institutionen vid University of York. Han började på Musikhögskolan vid Örebro Universitet augusti 2014.

Sam de Boise har forskat mest om musik och genus, jämställdhetsfrågor inom musik och musiksociologiska perspektiv. Han är författare till boken Men, Masculinity, Music and Emotions (2015) och är medredaktör till tidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies.

Sam
undervisar inom Ämneslärarprogrammet samt Musik, kultur och medier och är programansvarig för Masterprogrammet i musikvetenskap - Musiken och människan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt