This page in English

Forskningsprojekt

"Vår dag, den är skön." Mötesplatser för föräldralediga pappor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I sitt avhandlingsprojekt ”Vår dag, den är skön” undersöker doktorand Tobias Axelsson en form av manlig särorganisering, nämligen sociala miljöer för föräldralediga pappor. Sådana "pappaverksamheter" finns särskilt inom den öppna förskolan, som är en pedagogisk och förebyggande instans inom ramen för det samhälleliga föräldrastödet.

Avhandlingsprojektet undersöker vilka betydelser pappaverksamheter har för småbarnspappor. Särskilt undersöks de spänningar, laddningar och konflikter som aktualiseras och skapas i samband med särorganisering av pappor i allmänhet och på mötesplatser för föräldralediga pappor i Sverige i synnerhet.

Avhandlingens empiriska material består av policydokument, fältanteckningar från observationer vid två öppna förskolor för pappor samt intervjuer med pappor som deltagit på pappaverksamheter. Avhandlingen beräknas vara färdig 2017.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet