ESERGO är med och startar ett nordiskt forskningsnätverk

Lansering av nätverket

Under den nordiska konferensen om miljö- och hållbarhetsutbildning vid Aarhus universitet (DPU) tog ESERGO tillsammans med forskare från Danmark och Norge initiativ till att lansera ett nordiskt forskningsnätverk. Nätverket samlar forskare och doktorander från de nordiska länderna som forskar om miljö- och hållbarhetsutbildning. Ett syfte med nätverket är att skapa kontaktytor för forskning om miljö- och hållbarhetsutbildning på de skandinaviska språken. Nätverket har i dagsläget runt 200 forskare från de nordiska länderna och har en nära koppling till den nordiska konferensen som arrangeras vartannat år.

 

Läs mer om nätverket på hemsidan