Intresseanmälan

Intresseanmälan för att delta i forskning om förändrade konsumtionsvanor under pandemin orsakad av Covid-19.

Syftet med den här forskningsstudien är att undersöka vilka erfarenheter konsumenter fått av det ofrivilliga avbrottet av många konsumtionsvanor under pågående Covid-19 pandemi. Medan viss konsumtion och konsumtionsrelaterade aktiviteter har varit omöjliga eller svåra (flygresor, shopping, restaurang/krogbesök) har andra kunnat fortsätta i stort sett som förut (livsmedel, online shopping). Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka omställningsmöjligheter i riktning mot hållbar utveckling som pandemin eventuellt kan ha bidragit till.
Vi letar efter personer som vill berätta om sina erfarenheter av hur konsumtionen påverkats av pandemin.

Klicka här för komma tillbaka till projektsidan

Om du vill delta i studien

Du måste ha fyllt 18 år, men det finns ingen övre åldersgräns.

Din familjesituation, utbildningsbakgrund, bostadsort eller andra sociala faktorer är inte avgörande för att få delta. Vi strävar efter att få en mångfald bland intervjupersoner.

Du behöver ha möjlighet till internetuppkoppling via dator eller telefon för att delta i en personlig intervju.

Intervjun tar uppskattningsvis 40 – 75 minuter, beroende på hur mycket du vill berätta, och vi kommer överens om en lämplig tidpunkt.

Anmäl dig att delta

Du anmäler ditt intresse till Helena Römmelmann via e-post: This is an email address. Berätta gärna din ålder och bostadsort.