Miljösociologisk begreppsutveckling

Projektet jobbar även tvärvetenskapligt med begreppsutveckling inom området samhällstransformation genom att samarbeta inom Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS). 

Projektet organiserade en internationell workshop “Core concept in environmental sociology” (Örebro, 2015) som i sin tur genererade följande publikationer:

En special issue i tidskriften Environmental Sociology in 2016 (“Conceptual innovation in environmental sociology”, redigerad av Rolf Lidskog, Örebro Universitet och Claire Waterton, Lancaster University). Från miljösociologigruppen vid Örebro Universitet finns följande artiklar representerade i denna special issue:

Boström, Magnus & Uggla, Ylva (2016) A sociology of environmental representation. Environmental Sociology, 2(4), 355-364.

Lidskog, Rolf & Waterton, Claire (2016) A Cautious Welcome to the Anthropocene, Environmental Sociology, 2(4): 395-406.

Lidskog, Rolf & Waterton, Claire (2016) Conceptual innovation in environmental sociology, Environmental Sociology, 2(4): 307-311.

Boström, Magnus & Davidson, Debra (red.) (2018) Environment and Society: Concepts and Challenges 2018 Palgrave McMillan.  Mer information på palgrave macmillan

Från miljösociologigruppen vid Örebro Universitet finns följande kapitel representerade i denna volym:

Boström, Magnus and Davidson, Debra (2018) Introduction: Conceptualizing environment-society relations. P. 1-24 in In Boström, Magnus & Davidson, Debra (eds) Environment and Society: Concepts and Challenges. Palgrave McMillan.

Boström, Magnus; Davidson, Debra & Lockie, Stewart (2018) Conclusions: A proposal for a brave new world of conceptual reflexivity. P. 351-373 in Boström, Magnus & Davidson, Debra (eds) Environment and Society: Concepts and Challenges. Palgrave McMillan.

Lidskog Rolf & Waterton, Claire 2018. The Anthropocene: A narrative in the making, pp. 25–46, in Boström, M. and Davidson, D. (eds) Environment and Society: Concepts and Challenges. Basingstoke: Palgrave.

Lidskog Rolf & Sundqvist Göran. 2018. Environmental expertise, pp. 167–186 in Boström, M. and Davidson, D. (eds) Environment and Society: Concepts and Challenges. Basingstoke: Palgrave.

Därutöver har följande artikel med koppling till projektet författats:

Boström, Magnus, Lidskog, Rolf & Uggla, Ylva (2017) A reflexive look at reflexivity, Environmental Sociology 3 (1): 6-16. Mer information på Taylor & Frances Online 

Gustafsson K. & Lidskog R. 2018. Boundary organizations and environmental governance: Performance, institutional design, and conceptual development. Climate Risk Management 19: 1–11 Mer information på ScienceDirect 

Hysing E. & Lidskog R. 2021. Do conceptual innovations facilitate transformative change? The case of biodiversity governance. Frontiers in Ecology and Evolution, special issue on Nature’s Contributions to People: On the Relation Between Valuations and Actions. Mer information på Frontiers 

Lidskog R, Berg M, Gustafsson K, Löfmarck E. 2020. Cold science meets hot weather. Environmental threats, emotional messages and scientific storytelling. Media and Communication 8 (1): 118–128. Mer information på Cogitatio 

Lidskog R & Sundqvist, G. 2018. Environmental expertise as group belonging: environmental sociology meets Science and Technology Studies. Nature and Culture 13(3): 309–331, Mer information på berghahn journals

Uggla, Y. & Boström, M. (2018). Ambivalence in environmental representation: A theoretical contribution. Sociologisk forskning, 55 (4), 447-465.