Vill du delta i en forskningsstudie om ultraljud på nerver?

Ultraljudsundersökning

Vi söker dig som är mellan 18 och 80 år och inte har någon känd nervsjukdom eller symtom från nerverna i armarna, som till exempel domningar eller nedsatt känsel.
Syftet med forskningsstudien är att samla in normalvärden från friska personer. Dessa ska användas som referensvärden när man undersöker personer med misstänkt nervsjukdom eller annan nervpåverkan.

Vi kommer att undersöka nerver i armarna med två olika metoder för att få en bild av nervernas utseende och funktion.

Deltagare kommer genomgå dessa undersökningar:

•       Ultraljudsundersökning på nerver i armarna för att se hur nerverna ser ut.

•       Undersökning på nerver i armarna för att mäta nervernas funktion. 

•       Registrering av längd, vikt, handledsomfång och kroppssammansättning.

Du kan läsa mer detaljerad information om vad det innebär att vara forskningsperson här. 

Du är välkommen till oss i Prismahuset på Örebro universitet och besöket tar ungefär en och en halv timme. Som kompensation för ditt deltagande får du ett GoGift presentkort på 100 SEK efter genomförda undersökningar.

Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss:

Ulrika Fernberg och Sara Nordkvist
nervultraljud@oru.se
019-30 30 54