This page in English

Forskningsprojekt

MediaClimate

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

MediaClimate är ett internationellt komparativt projekt fokuserat på hur medier rapporterar kring klimatförändringar, särskilt kring FN:s klimat-toppmöten, samt kring de offentliga presentationerna av IPCC:s rapporter. Projektet leds av professor Elisabeth Eide, vid universitetet i Bergen/högskolan i Oslo, Norge, och professor Risto Kunelius, vid Tammerfors universitet, Finland. Projektet inkluderar kring 20 länder (det har varierat något över åren) från världens alla kontinenter. Anna Roosvall genomför undersökningen av den svenska mediebevakningen.

Anna Roosvall genomför också inom och i anslutning till projektet tematiska undersökningar av medierapportering kring ursprungsfolk i relation till klimatförändringar i svenska och kanadensiska medier tillsammans med Matthew Tegelberg, McMaster University, Kanada. En del av denna forskning är fokuserad på klimaträttvisa och inkluderar intervjuer med aktivister som representerar urspungsfolk.

Komparativa resultat, inklusive separat kapitel om Sverige av Roosvall finns publicerade i:

Eide, E., Kunelius, R. & Kumpu, V. (eds) Global Climate, Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Bochum: Projekt Verlag.

Komparativa resultat samt kapitel fokuserat på ursprungsfolk och rättvisa av Roosvall och Tegelberg finns publicerat i:

Eide, E. & Kunelius, R. (eds) Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism. Gothenburg: Nordicom.

Resultat från tematiska studier av mediebevakning av ursprungsfolk och klimatförändringar:

Roosvall, A. & Tegelberg, M. (2013) ”Framing Climate Change and Indigenous Peoples: Intermediaries of Urgency, Spirituality and De-nationalization”, International Communication Gazette 75(4) 392-409.

Roosvall, A. & Tegelberg, M. (2012) “Misframing the Messenger: Scales of Justice, Traditional Ecological Knowledge and Media Coverage of Arctic Indigenous Peoples and Climate Change”, in Eide, E. & Kunelius, R. (eds) Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism. Gothenburg: Nordicom.