This page in English

Forskningsprojekt

Nästa generations tråddragning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Joakim Larsson

Forskningsämne

Behovet av produktivitetsförbättringar och utmaningarna från nya material kräver nya grepp inom tråddragning. I detta projekt angrips problemet på flera nivåer. För att uppnå snabba förbättringar görs en översyn av möjligheter att optimera processparametrar, inklusive omställningstider.

Utvärdering av en alternativ formningsteknik, roller dies, som tidigare inte har använts i något svenskt verk sker i en testanläggning vid Örebro Universitet. Detta kommer att ge potential på medellång sikt. Nötning av olika systemuppsättningar studeras i samverkan med Högskolan i Dalarna. För att ge en långsiktig utveckling kommer andra nya tekniker för både smörjning och för processövervakning att inventeras och utvärderas. Tråddragningsprocessen modelleras även med den senaste generationens FEM modeller.

VINNOVA stöder projektet inom programmet Strategiska innovationsområden.

Bild på finita elementmodellering av spänningar i tråddragning.

Finita elementmodellering av spänningar i tråddragning.

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners