This page in English

Forskningsprojekt

Kreativa aktiviteter som medel i arbetsterapi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I detta projekt studeras kreativa aktiviteter som ett medel i arbetsterapi utifrån flera fokus. Studier genomförs inom projektet med syfte att undersöka inom vilka verksamhetsområden kreativa aktiviteter används av arbetsterapeuter i Sverige samt hur ofta och vilken typ av kreativa aktiviteter som används. Vidare genomförs studier för att undersöka i vilket behandlande syfte dessa aktiviteter används och för vilka patientgrupper.  

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Maria Müllersdorf, Mälardalens Högskola