This page in English

Forskningsprojekt

Behandling av alkaliska lakvatten

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mattias Bäckström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Alkaliska lakvatten uppstår som ett resultat av vattens kontakt med bland annat slagg, askor och andra alkaliska restprodukter. Dessa lakvatten har ett högt pH och innehåller ofta höga halter av anjoniska spårelement (bland annat vanadin, antimon, molybden) som kan orsaka problem i recipienter. Projektet syftar till att hitta enkla metoder för att behandla vattnet och fastlägga metallerna.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet