This page in English

Forskningsprojekt

Spårelement i förbränningsaskor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mattias Bäckström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att studera förekomst och fördelning av spårelement i askor från förbränningsanläggningar. Spårelement i askor studeras med avseende på fördelning och lakbarhet utifrån bränslen, panntyp och rökgasrening.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Energiforsk
  • Örebro universitet