This page in English

Forskningsprojekt

Arbetslivs- och livsvillkor för kvinnor och män i en växande restaurangsektor

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Inger M Jonsson

Forskningsämne

Syftet är att skapa teori-forskningsanknytning för ämnet måltidskunskap i restaurangsektorn, hospitalitybranschen, en växande del av Sveriges ekonomi. Lyfta fram de olika förutsättningar som kvinnor och män har inom restaurangbranschen och där med utveckla utbildningen vid RHS så att genus och jämlikhetsaspekter kan behandlas med vetenskapligt kunnande.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)

Samarbetspartners