This page in English

Forskningsprojekt

Manualisering av SMADIT

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Detta projekt syftar till att författa en handbok/manual till metoden SMADIT – En metod för samverkan för att minska drogrelaterade trafikbrott och ringa narkotikabrott.

Projektansvarig: Marcus Johansson, Polisen i Örebro län.

Forskare

Finansiärer

  • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)