This page in English

Forskningsprojekt

Skapandet av den nya människan: Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christian Lundahl

Avhandlingsprojekt för Emma Vikström
Huvudhandledare: Christian Lundahl
Biträdande handledare: Joakim Landahl
Biträdande handledare: Henric Bagerius

I avhandlingen undersöks förhållandet mellan eugenik och pedagogik i början av 1900-talet genom en analys av den pedagogiska tänkaren Ellen Keys (1849–1926) författarskap. Syftet är att rekonstruera och kontextualisera hur Key sammanförde eugeniska och pedagogiska idéer i sin textproduktion 1880–1926. Källmaterialet består av ett urval av Keys publicerade böcker och tidningsartiklar samt delar av hennes internationella och nationella korrespondens med personer som var engagerade i eugeniska och pedagogiska frågor.