This page in English

Forskningsprojekt

SYNERGY - Bestämning av biologiska effekter av komplexa blandningar för förbättrad riskvärdering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Per-Erik Olsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Exponeringar för komplexa kemiska blandningar befaras leda till ökad giftighet på grund av additiva eller synergistiska effekter. Förståelse av dessa effekter är av stor betydelse för både allmänheten och myndigheterna. Eftersom kemikalier regleras på grundval av deras individuella effekter finns det en oro för att exponering för flera kemikalier vid låga (säkra) nivåer kan leda till en större effekt än förväntat av de enskilda kemikalierna. De flesta studier hittills har utförts på laboratoriedefinierade blandningar, snarare än naturliga blandningar, och det finns därför begränsad information om hur enskilda kemikalier i en blandad exponering beter sig i miljön. Dessa komplexa naturliga blandningar kan resultera i additiva eller synergistiska effekter, men det är lika troligt att de enskilda kemikalierna i en blandning blockerar eller neutraliserar effekterna av andra kemikalier och därigenom minimerar de skadliga biologiska effekterna. I linje med detta visar resultaten från våra studier av en nedlagd gruva och dess recipient (Hornträsket) att den blandade exponeringen från gruvan är mindre än de som förväntas av de enskilda metallerna. Det är därför viktigt att identifiera vilka kemikalier som fungerar synergistiskt liksom de kombinationer som minskar eller neutraliserar de individuella effekterna, och genom vilka mekanismer detta sker, i syfte att förbättra riskbedömning.

I detta projekt kommer vi därför att studera effekterna av kemiska blandningar, främst metallblandningar som frigörs från olika gruvverksamhet. Målet är att samla in biologiska data som kan användas för att förbättra riskbedömning.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners