This page in English

Forskningsprojekt

Taluppfattning i buller hos hörselskadade. Träning av exekutiva funktioner - en kognitiv och hjärn-avbildningsstudie.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Syftet är att undersöka om kognitiv träning förbättrar förmågan att förstå tal i buller och hur denna träning förändrar det neurala nätverk som stödjer talförståelse i buller hos hörande individer och individer med hörselnedsättning. Hypotesen är att strukturerad träning av exekutiva funktioner leder till förbättrad talförståelse i buller. Detta kommer att undersökas med kognitiva tester samt funktionell magnetkamera samt fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging).

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings universitet
  • Ingrid Johnsrude, University of Ontario
  • Jerker Rönnberg, Linköpings universitet
  • Mary Rudner, Linköpings universitet
  • Per Thunberg, Region Örebro Län