This page in English

Claes Möller

Befattning: Professor emeritus Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: Y2xhZXMubW9sbGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 0703 738099

Rum: -

Forskningsämne

Om Claes Möller

Forskning

Forskningsprojekten är avslutade, men Claes skriver för närvarande vårdprogram och bokkapitel rörande syndromala sjukdomar inom området dövblindhet, samt har uppdrag som opponent och betygsnämndsledamot.

Arbetsområde

Claes har arbetat som ÖNH-läkare i 29 år samt som audiolog i 14 år.

Primär- och bakjoursarbete t o m 1996 då han tillträdde sin tjänst som professor.

Under åren som professor och verskamhetschef vid Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg 1996-2007 arbetade han även kliniskt c:a 40 procent.

From 2007 i Örebro är hans kliniska arbete c:a 50% (patientarbete, FOU och ledningsuppdrag). Förutom sedvanligt arbete inom ÖNH och Audiologi har hans huvudarbetsområden varit yrsel, balansproblem, otoneurologi och barnaudiologi.

Då en stor del av såväl forskning som kliniskt arbete de sista 10 åren har varit inriktat mot syndromala hörselnedsättningar så har Claes under dessa år haft ca 20 patienter/familjer/år på s k riks-/specialistremiss.

Under åren 2002-2007 startade och ledde han centrum för genetiska hörselnedsättningar, vilket var ett samarbete mellan Audiologiska klin SU, klinisk genetik SU, avd audiologi Sahlgrenska akademien och medicinsk genetik Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Sedan många år arbetar Claes inom det nationella expertteamet för diagnosticering av personer med dövblindhet. Claes har under åren 2007-2017 varit professor i Handikappvetenskap/ Audiologi vid Örebro Universitet och överläkare vid Audiologiska kliniken, samt verksamhetschef för Audiologiskt Forskningscentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i FORTE 2016-2020

Styrelseledamot IHV 2016-2017

Ordförande International Journal of Audiology

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ljungqvist, O. , Kihlgren, A. , Grenegård, M. , Möller, C. , Danermark, B. , Eriksson, C. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ljungqvist, O. (ed.) , Kihlgren, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Möller, C. (ed.) , Danermark, B. (ed.) , Eriksson, C. (ed.) , Ericsson, C. (ed.) & Kadi, F. (ed.) (2014). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts 2014. Örebro: Örebro universitet.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt