This page in English

Forskningsprojekt

Entreprenöriell positionering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet handlar om företags entreprenöriella positionering vilket kan beskrivas som entreprenöriella aktiviteter i form av innovativitet, risktagande och proaktivitet. Förhållandet mellan företagens entreprenöriella positionering och konsekvenser, i termer av förmåga att skapa affärsrelationer och ökad lönsamhet undersöks. Projektet analyserar inte bara när en entreprenöriell positionering är fördelaktig, men också när den kan vara ogynnsam. I projektet så undersöks startups som kommersialiserar uppfinningar och små företag inom detaljhandeln.