This page in English

Forskningsprojekt

Att leva som man lär: Äktenskapskritik och samvetsäktenskap. Exemplet Anna och Knut Wicksel

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Det var inte helt ovanligt att vänsterintellektuella par kring sekelskiftet 1900 ratade äktenskapsinstitutionen och valde att leva i samvetsäktenskap. I detta projekt undersöks Anna och Knut Wicksells bevekelsegrunder för att välja detta samt vilken kritik och vilket motstånd de mötte. Den övergripande frågan rör förhållandet mellan idé och praktik och den genusdimension som kan dölja sig bakom detta val.

För mer ingående information om Anna Bugge Wicksell se projektet: Anna Bugge Wicksell och arbetet för fred och mänskliga rättigheter i det tidiga 1900-talet.

Forskargrupper