This page in English

Forskningsprojekt

Politisk utveckling som agentskap

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Politisk socialisation handlar om de omvärldsfaktorer som påverkar unga människors intresse och engagemang i politik och samhälle. Det grundläggande antagandet i litteraturen är att föräldrar, kamrater, lärare och andra vuxna, och media, väcker detta intresse hos barn, ungdomar och unga vuxna. Det finns ett annat sätt att tänka. Det är att unga människor är agenter i sin egen politiska utveckling. Viss har ett gryende intresse för politik och samhälle. De börjar diskutera med sina föräldrar, kamrater, lärare och andra vuxna. De skapar sig information på Internet och de talar med andra på Internet. De försöker hålla sig informerade på olika sätt om vad som händer i samhället. Kort sagt, de driver själva sin politiska utveckling.

I detta forskningsprojekt används olika teoretiska modeller för att se unga människor som agenter i sin politiska utveckling. Det rör exempelvis self-determination theory och teoretiska modeller som utvecklas i projektet.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)