This page in English

Forskningsprojekt

Sekretessprövning inom socialförsäkringarna. En studie i sekretesslagens system för prövning av skada och men vid utlämnandet av handlingar och uppgifter inom socialförsäkringsområdet.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Syftet är att med stöd i rättskällorna systematisera rättsläget och klargöra vilka omständigheter som får beaktas i sekretessprövningen. Här är syftet även att belysa vilket betydelse som t.ex. kön, etnicitet, uppgiftens ålder och liknande får vid faktiskt beslutsfattande om sekretess.

Finansiärer

  • Försäkringskassan