Forskningsprojekt

Psykisk ohälsa hos barn och tonåringar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanne Bejerot

Vill du delta i ett forskningsprojekt om psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa kan drabba en person tidigt i livet och är den viktigaste orsaken till nedsatt livskvalitet.

Vi söker deltagare

Vi söker pojkar och flickor 5-15 år och tonårspojkar 15-19 år som har eller ska utredas för psykiatriska symtom (exempelvis ADHD, autism, psykos, Aspergers syndrom,  tics, depression, OCD, psykisk utvecklingsstörning) och som vill delta i studien.

Intervjun genomförs i lokaler vid Örebro universitetssjukhus.

Syftet med studien är att identifiera bakgrundsfaktorer till psykisk ohälsa

Att delta i forskningsprojektet innebär att man deltar i en ca tre timmars intervju med en psykiater och en psykolog, och därefter lämnar ett blodprov

Vid besöket genomförs följande undersökningar (tidsåtgång ca 3 timmar):

  • Ifyllande av frågeformulär (görs vanligen av en förälder före besöket)
  • Intervju med patient och förälder
  • Motorisk undersökning av balans, och koordination som filmas
  • Skriv, rit- och minnesuppgifter
  • Blodprov (stick i armvecket) för analys av inflammationsmarkörer
  • Salivprov för genetiskt test

Övrig information

  • Du får två biobiljetter som en liten ersättning om du deltar
  • För att delta måste du kunna tala flytande svenska
  • Om du är under 15 år krävs dina föräldrars godkännande.

 

Vill du boka tid eller har du frågor som rör projektet så är du välkommen att vända dig till:

Eva Hesselmark
Projektkoordinator och forskningsassistent
Telefon; 08 - 1234 92 62
This is an email address

Susanne Bejerot
Projektansvarig
Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet
This is an email address

 

Forskare

Samarbetspartners

  • Eva Hesselmark