This page in English

Susanne Bejerot

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0701 655102

Rum: USÖ

Susanne Bejerot

Om Susanne Bejerot

Forskningsområde: Psykiatri

Susanne Bejerot är professor i psykiatri, överläkare i Region Örebro län och legitimerad psykoterapeut. Hennes forskning är huvudsakligen klinisk och berör kartläggning av symtom och behandling för personer med tvångssyndrom (OCD), Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, (PANS och PANDAS), ADHD, autismspektrumtillstånd (med eller utan intellektuellt funktionshinder) och psykos. Hon har också forskat inom områdena psykiatrisk samsjuklighet, tandhälsa, D-vitaminbrist, könsidentitetsaspekter, motorisk förmåga, mobbning, psykiatriska skattningsskalor och diagnostiska metoder. Pågående och planerade studier berör bland annat symtom och markörer vid plötsligt debuterande tvångssymtom, överrörlighet i leder i relation till samsjuklighet, internetbehandling för vuxna med autismspektrumtillstånd, samt undersökning av immunologiska markörer hos psykiatriska patienter (eftersom det finns forskningsstöd för att immunologisk sårbarhet bidrar till uppkomst av psykiatrisk sjukdom). I denna sistnämnda studie samarbetar hon både med forskare vid Karolinska institutet och Örebro Universitet.

Susanne Bejerot har arbetat under många år med att utveckla och förbättra psykiatriska skattningsinstrument som kan vara till hjälp i diagnostiken. Hon har utvecklat skattningsskalan ”PsychoNeuroInflammatory related Signs and Symptoms Inventory (PNISSI)” som avser att underlätta anamnestagandet av komplicerade psykiatriska tillstånd med eller utan inflammationsmedierad grund. Hon leder för närvarande en studie där svårt drabbade psykiatriska patienter med antingen schizofrenispektrumsjukdom eller tvångssyndrom behandlas med det immunologiska läkemedlet Rituximab (som vanligen används vid behandling av ledgångsreumatism och MS). Fortsättningsvis planeras en kontrollerad dubbelblindad studie med rituximab.

Målet är klinisk förankrad forskning för angelägna patientgrupper med livslånga funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov. Hennes förhoppning är att tillsammans med andra forskare, finna markörer i blod (eller andra kroppsvätskor) och utveckla nya behandlingsformer som hjälper mot svår psykisk sjukdom.   

CV

2015              Professor, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro universitet

2010              Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

2000              Doktorsexamen i medicin, Uppsala Universitet

1997              Legitimerad psykoterapeut (KBT)

1995              Specialistkompetens i allmän psykiatri

1989              Läkarlegitimation, Karolinska Institutet

Avhandling

Obsessive-compulsive disorders – personality traits and disorders, autistic traits and biochemical findings, Uppsala Universitet, 2000. Handledare professor Lars von Knorring.

Handledarskap

Huvudhandledare:

 • Emma Söderström. Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Psykiatriska symtom hos ungdomar med autism, med särskilt fokus på psykotiska symtom. Bihandledare: Maria Unenge Hallerbäck och Sverre Wikström (pågående)

 • Sofia Sigra, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Rits-P. Rituximab: Immunoterapi för svår psykisk sjukdom. Bihandledare: Daniel Eklund (pågående)

 • Ulrika Hylén, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet,  ImmunoBrain – Inflammation som orsak till invalidiserande psykisk sjukdom. Bihandledare: Eva Särndahl och Daniel Eklund (pågående) 

 • Martin Glans, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet,  Överrörlighet i leder och dess koppling till ADHD, autism och motorik. Disputerad 2022. Bihandledare: Marie Elwin 
 • Eva Hesselmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ‘Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Syndrome - symptoms, biomarkers, assessment and treatment’. Disputerad 2019. Bihandledare: Gustav Nilsonne 

 • Jonna Eriksson, läkare Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ‘Gender aspects and biological parameters in adults with autism spectrum disorder‘. Disputerad 2016. Bihandledare: Elias Eriksson

 • Irina Manouilenko, läkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Autism spectrum disorder in adults - biological dimensions’. Disputerad 2013. Bihandledare: Marco Pagani.

Bihandledare:

 • Britta Westerberg, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, I-ALMA – Internetbaserad behandling för vuxna med autismspektrumstörning med normal begåvning. Huvudhandledare: Fredrik Holländare (pågående)
 • Katarzyna Popiolek, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Utfall av elektrokonvulsiv terapi vid bipolärt syndrom. Huvudhandledare: Axel Nordenskjöld (pågående)
 • Eleonore Rydén läkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Bipolar Disorder‘, Disputerad 2010. Huvudhandledare: Mikael Landén.

Post doc handledare:

 • My Blomqvist, tandläkare, Institutionen för Odontologi, Karolinska institutet, ’Utvärdering av tandhälsa hos vuxna med ADHD eller autismspektrum’ 2008-2010. Huvudhandledare: Göran Dahllöf

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag