This page in English

Susanne Bejerot

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0701 655102

Rum: USÖ

Susanne Bejerot

Om Susanne Bejerot

Forskningsområde: Psykiatri

Susanne Bejerot är professor i psykiatri, överläkare i Region Örebro län och legitimerad psykoterapeut. Hennes forskning är huvudsakligen klinisk och berör kartläggning av symtom och behandling för personer med tvångssyndrom (OCD), Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, (PANS och PANDAS), ADHD, autismspektrumtillstånd (med eller utan intellektuellt funktionshinder) och psykos. Hon har också forskat inom områdena psykiatrisk samsjuklighet, tandhälsa, D-vitaminbrist, könsidentitetsaspekter, motorisk förmåga, mobbning, psykiatriska skattningsskalor och diagnostiska metoder. Pågående och planerade studier berör bland annat symtom och markörer vid plötsligt debuterande tvångssymtom, överrörlighet i leder i relation till ADHD och autism, internetbehandling för vuxna med autismspektrumtillstånd, samt undersökning av immunologiska markörer hos psykiatriska patienter (eftersom det finns forskningsstöd för att immunologisk sårbarhet bidrar till uppkomst av psykiatrisk sjukdom). I denna sistnämnda studie samarbetar hon både med forskare vid Karolinska institutet och Örebro Universitet.

Susanne Bejerot har arbetat under många år med att utveckla och förbättra psykiatriska skattningsinstrument som kan vara till hjälp i diagnostiken. Hon har utvecklat skattningsskalan ”PsychoNeuroInflammatory related Signs and Symptoms Inventory (PNISSI)” som avser att underlätta anamnestagandet av komplicerade psykiatriska tillstånd med eller utan inflammationsmedierad grund. Hon leder för närvarande en studie där svårt drabbade psykiatriska patienter med antingen schizofrenispektrumsjukdom eller tvångssyndrom behandlas med det immunologiska läkemedlet Rituximab (som vanligen används vid behandling av ledgångsreumatism och MS).

Målet är klinisk förankrad forskning för angelägna patientgrupper med livslånga funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov. Hennes förhoppning är att tillsammans med andra forskare, finna markörer i blod (eller andra kroppsvätskor) och utveckla nya behandlingsformer som hjälper mot svår psykisk sjukdom.   

CV

2015              Professor, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro universitet

2010              Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

2000              Doktorsexamen i medicin, Uppsala Universitet

1997              Legitimerad psykoterapeut (KBT)

1995              Specialistkompetens i allmän psykiatri

1989              Läkarlegitimation, Karolinska Institutet

Avhandling

Obsessive-compulsive disorders – personality traits and disorders, autistic traits and biochemical findings, Uppsala Universitet, 2000. Handledare professor Lars von Knorring.

Handledarskap

Huvudhandledare:

  • Sofia Sigra, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Rits-P. Rituximab: Immunoterapi för svår psykisk sjukdom. Bihandledare: Daniel Eklund (pågående)

  • Martin Glans, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet,  Överrörlighet i leder och dess koppling till ADHD, autism och motorik. Bihandledare: Marie Elwin (pågående)

  • Britta Westerberg, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, I-ALMA – Internetbaserad behandling för vuxna med autismspektrumstörning med normal begåvning. Bihandledare: Fredrik Holländare (pågående)

  • Ulrika Hylén, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet,  ImmunoBrain – Inflammation som orsak till invalidiserande psykisk sjukdom. Bihandledare: Eva Särndahl och Daniel Eklund (pågående) 

  • Eva Hesselmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ‘Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Syndrome - symptoms, biomarkers, assessment and treatment’. Disputerad 2019. Bihandledare: Gustav Nilsonne 

  • Jonna Eriksson, läkare Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ‘Gender aspects and biological parameters in adults with autism spectrum disorder‘. Disputerad 2016. Bihandledare: Elias Eriksson

  • Irina Manouilenko, läkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Autism spectrum disorder in adults - biological dimensions’. Disputerad 2013. Bihandledare: Marco Pagani.

Bihandledare:

  • Katarzyna Popiolek, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet, Utfall av elektrokonvulsiv terapi vid bipolärt syndrom. Huvudhandledare: Axel Nordenskjöld (pågående)
  • Eleonore Rydén läkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Bipolar Disorder‘, Disputerad 2010. Huvudhandledare: Mikael Landén.

Post doc handledare:

  • My Blomqvist, tandläkare, Institutionen för Odontologi, Karolinska institutet, ’Utvärdering av tandhälsa hos vuxna med ADHD eller autismspektrum’ 2008-2010. Huvudhandledare: Göran Dahllöf

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Westerberg, B. , Bäärnhielm, S. , Giles, C. , Hylén, U. , Holländare, F. & Bejerot, S. (2021). An Internet Based Intervention for Adults With Autism Spectrum Disorder-A Qualitative Study of Participants Experiences. Frontiers in Psychiatry, 12.
Glans, M. , Thelin, N. , Humble, M. B. , Elwin, M. & Bejerot, S. (2021). Association between adult attention-deficit hyperactivity disorder and generalised joint hypermobility: A cross-sectional case control comparison. Journal of Psychiatric Research, 143, 334-340.
Bejerot, S. , Hylén, U. , Glans, M. , Hesselmark, E. & Humble, M. B. (2021). Joint Hypermobility in Paediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome: A Preliminary Case-Control Study. Frontiers in Psychiatry, 12.
Hylén, U. , McGlinchey, A. J. , Oresic, M. , Bejerot, S. , Humble, M. B. , Särndahl, E. , Hyötyläinen, T. & Eklund, D. (2021). Potential Transdiagnostic Lipid Mediators of Inflammatory Activity in Individuals With Serious Mental Illness. Frontiers in Psychiatry, 12.
Fresnais, D. , Humble, M. B. , Bejerot, S. , Meehan, A. D. & Fure, B. (2021). The Association between Carotid Intima-Media Thickness and Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 50 (4), 305-317.
Hylén, U. , Eklund, D. , Humble, M. B. , Bartoszek, J. , Särndahl, E. & Bejerot, S. (2020). Increased inflammasome activity in markedly ill psychiatric patients: An explorative study. Journal of Neuroimmunology, 339.
Bejerot, S. , Wallén, J. , Manouilenko, I. , Hesselmark, E. & Elwin, M. (2020). Schizotypal traits in Swedish speaking psychiatric patients and non-psychiatric controls. Nordic Journal of Psychiatry, 74 (5), 327-331.
Popiolek, K. , Bejerot, S. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2019). Electroconvulsive therapy in bipolar depression: effectiveness and prognostic factors. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140 (3), 196-204.
Bejerot, S. , Hesselmark, E. , Mobarrez, F. , Wallén, H. , Hietala, M. A. , Nybom, R. & Wetterberg, L. (2019). Neuromyelitis optica spectrum disorder with increased aquaporin-4 microparticles prior to autoantibodies in cerebrospinal fluid: a case report. Journal of Medical Case Reports, 13 (1).
Bejerot, S. , Lindgren, A. , Rosén, J. , Bejerot, E. & Elwin, M. (2019). Teaching psychiatry to large groups in society. BMC Medical Education, 19 (1).
Bejerot, S. , Klang, A. & Hesselmark, E. (2019). The Cunningham Panel: concerns remain. Translational Psychiatry, 9 (1).
Kooij, J. J. S. , Bejerot, S. & Asherson, P. (2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. European psychiatry, 56, 14-34.
Bejerot, S. , Edman, G. , Frisén, L. & Humble, M. B. (2017). Evidence-Based Brief Obsessive-Compulsive Scale. Journal of Central Nervous System Disease, 9.
Bejerot, S. & Hesselmark, E. (2017). Pediatric autoimmune neuropsychiatric syndrome (PANS), developmental regression and autism. European psychiatry, 41 (Suppl.), S123-S123.
Eriksson, J. M. , Lundström, S. , Lichtenstein, P. , Bejerot, S. & Eriksson, E. (2016). Effect of co-twin gender on neurodevelopmental symptoms: a twin register study. Molecular Autism, 7.
Fernell, E. , Bejerot, S. , Westerlund, J. , Miniscalco, C. , Simila, H. , Eyles, D. , Gillberg, C. & Humble, M. B. (2015). Autism spectrum disorder and low vitamin D at birth: a sibling control study. Molecular Autism, 6.
Hesselmark, E. , Eriksson, J. M. , Westerlund, J. & Bejerot, S. (2015). Autism Spectrum Disorders and Self-reports: Testing Validity and Reliability Using the NEO-PI-R. Journal of autism and developmental disorders, 45 (5), 1156-1166.
Manouilenko, I. & Bejerot, S. (2015). Sukhareva-Prior to Asperger and Kanner. Nordic Journal of Psychiatry, 69 (6), 1761-1764.
Manouilenko, I. , Eriksson, J. M. , Humble, M. B. & Bejerot, S. (2014). Minor physical anomalies in adults with autism spectrum disorder and healthy controls. Autism Research and Treatment.
McPhillips, M. , Finlay, J. , Bejerot, S. & Hanley, M. (2014). Motor deficits in children with autism spectrum disorder: a cross-syndrome study. Autism Research, 7 (6), 664-676.
Bejerot, S. , Eriksson, J. M. & Mörtberg, E. (2014). Social anxiety in adult autism spectrum disorder. Psychiatry Research, 220 (1-2), 705-707.
Bejerot, S. , Edman, G. , Anckarsäter, H. , Berglund, G. , Gillberg, C. , Hofvander, B. , Humble, M. B. , Mörtberg, E. & et al. (2014). The Brief Obsessive-Compulsive Scale (BOCS): a self-report scale for OCD and obsessive-compulsive related disorders. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (8), 549-559.
Manouilenko, I. , Pagani, M. , Stone-Elander, S. , Odh, R. , Brolin, F. , Hatherly, R. , Jacobsson, H. , Larsson, S. A. & et al. (2013). Autistic traits, ADHD symptoms, neurological soft signs and regional cerebral blood flow in adults with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 566-578.
Bejerot, S. , Plenty, S. , Humble, A. & Humble, M. B. (2013). Poor Motor Skills: A Risk Marker for Bully Victimization. Aggressive Behavior, 39 (6), 453-461.
Tedroff, K. , Eriksson, J. & Bejerot, S. (2013). What has feet to do with it? Pes planus and medial arch height in adults with and without autism spectrum disorder.. Research in Autism Spectrum Disorders, 7 (1), 187-192.
Pagani, M. , Manouilenko, I. , Stone-Elander, S. , Odh, R. , Salmaso, D. , Hatherly, R. , Brolin, F. , Jacobsson, H. & et al. (2012). Brief Report: alterations in cerebral blood flow as assessed by PET/CT in adults with autism spectrum disorder with normal IQ. Journal of autism and developmental disorders, 42 (2), 313-318.
Pertusa, A. , Bejerot, S. , Eriksson, J. , Fernández de la Cruz, L. , Bonde, S. , Russell, A. & Mataix-Cols, D. (2012). Do patients with hoarding disorder have autistic traits?. Depression and anxiety (Print), 29 (3), 210-218.
Mörtberg, E. , Tilfors, K. & Bejerot, S. (2012). Screening for ADHD in an adult social phobia sample. Journal of Attention Disorders, 16 (8), 645-649.
Bejerot, S. , Eriksson, J. M. , Bonde, S. , Carlström, K. , Humble, M. B. & Eriksson, E. (2012). The extreme male brain revisited: gender coherence in adults with autism spectrum disorder. British Journal of Psychiatry, 201, 116-123.
Jarhult, B. , Morfeldt, L. , Bengtsson, S. , Canivet, C. , Thörn, A. , Bejerot, S. , Olsson, P. & Petersson, C. (2011). Bakvänd implementering av "Guldgruvan": [Reverse implementation of "the Gold-mine"]. Läkartidningen, 108 (16-17), 931-932.
Bejerot, S. , Gardner, A. & Humble, M. B. (2011). D-vitaminbrist [Vitamin D deficiency]: vems ansvar? [who's responsibility?]. Läkartidningen, 108 (14), 812-812.
Mörtberg, E. , Clark, D. M. & Bejerot, S. (2011). Intensive group cognitive therapy and individual cognitive therapy for social phobia: sustained improvement at 5-year follow-up. Journal of Anxiety Disorders, 25 (8), 994-1000.
Rück, C. , Andersson, E. M. , Andréewitch, S. , Bejerot, S. , Ivarsson, T. , Bates, S. & Lindefors, N. (2011). Om och om igen … tvångs­cirkeln kan brytas: [Again and again--the obsessive circle can be broken]. Läkartidningen, 108 (14), 798-801.
Bejerot, S. , Edgar, J. & Humble, M. B. (2011). Poor performance in physical education: a risk factor for bully victimization. A case-control study. Acta Paediatrica, 100 (3), 413-419.
Bejerot, S. (2011). The relationship between poor motor skills and neurodevelopmental disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 53 (9), 779-779.
Andersen, L. M. J. , Näswall, K. , Manouilenko, I. , Nylander, L. , Edgar, J. , Ritvo, R. A. , Ritvo, E. & Bejerot, S. (2011). The Swedish version of the Ritvo autism and asperger diagnostic scale: revised (RAADS-R). A validation study of a rating scale for adults. Journal of autism and developmental disorders, 41 (12), 1635-1645.
Humble, M. B. , Gustafsson, S. & Bejerot, S. (2010). Low serum levels of 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) among psychiatric out-patients in Sweden: relations with season, age, ethnic origin and psychiatric diagnosis. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121 (1-2), 467-470.
Bejerot, S. , Rydén, E. M. & Arlinde, C. M. (2010). Two-year outcome of treatment with central stimulant medication in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: a prospective study. Journal of Clinical Psychiatry, 71 (12), 1590-1597.
Rydén, E. , Thase, M. E. , Stråht, D. , Åberg-Wistedt, A. , Bejerot, S. & Landén, M. (2009). A history of childhood attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) impacts clinical outcome in adult bipolar patients regardless of current ADHD. Acta Psychiatrica Scandinavica, 120 (3), 239-246.
Gardner, A. , Salmaso, D. , Varrone, A. , Sanchez-Crespo, A. , Bejerot, S. , Jacobsson, H. , Larsson, S. A. & Pagani, M. (2009). Differences at brain SPECT between depressed females with and without adult ADHD and healthy controls: etiological considerations. Behavioral and Brain Functions, 5.
Järhult, B. & Bejerot, S. (2009). Evidensbasera kvalitetsrgistren! [Evidence-base the quality registries!]. Läkartidningen, 106 (30-31), 1912-1913.
Bejerot, S. & Wetterberg, L. (2008). Autism spectrum disorders and psychiatric co-morbidity in adolescents and adults. Clinical Neuropsychiatry, 5, 3-8.
Sahlander, C. , Mattsson, M. & Bejerot, S. (2008). Motor function in adults with Asperger's disorder: a comparative study. Physiotherapy Theory and Practice, 24 (2), 73-81.
Bejerot, S. & Humble, M. B. (2007). Relevance of motor skill problems in victims of bullying. Pediatrics, 120 (5), 1227-1228.
Mörtberg, E. , Bejerot, S. & Åberg Wistedt, A. (2007). Temperament and character dimensions in patients with social phobia: patterns of change following treatments?. Psychiatry Research, 152 (1), 81-90.
Bejerot, S. & Nylander, L. (2003). Low prevalence of smoking in patients with autism spectrum disorders. Psychiatry Research, 119 (1-2), 177-182.
Bejerot, S. (2003). Psychosurgery for obsessive-compulsive disorder: concerns remain. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107 (4), 241-243.
Humble, M. B. , Bejerot, S. & Bergqvist, P. B. F. (2002). Reactivity of serotonin in whole blood: response to Mulder et al.. Biological Psychiatry, 51 (3), 267-268.
Bejerot, S. , Nylander, L. & Lindström, E. (2001). Autistic traits in obsessive-compulsive disorder. Nordic Journal of Psychiatry, 55 (3), 169-176.
Humble, M. , Bejerot, S. , Bergqvist, P. B. & Bengtsson, F. (2001). Reactivity of serotonin in whole blood: relationship with drug response in obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry, 49 (4), 360-368.
Bejerot, S. , von Knorring, L. & Ekselius, L. (2000). Personality traits and smoking in patients with obsessive-compulsive disorder. European psychiatry, 15 (7), 395-401.
Bejerot, S. & Humble, M. B. (1999). Low prevalence of smoking among patients with obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 40 (4), 268-272.
Bejerot, S. , Ekselius, L. & von Knorring, L. (1998). Comorbidity between obsessive-compulsive disorder (OCD) and personality disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 97 (6), 398-402.
Bejerot, S. , Schlette, P. , Ekselius, L. , Adolfsson, R. & von Knorring, L. (1998). Personality disorders and relationship to personality dimensions measured by the Temperament and Character Inventory in patients with obsessive-compulsive disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98 (3), 243-249.
Bejerot, S. & Bodlund, O. (1998). Response to high doses of citalopram in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98 (5), 423-424.
Bejerot, S. & Duvner, T. (1995). Asperger's syndrome or schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry, 49 (2), 145-145.

Artiklar, forskningsöversikter

Sigra, S. , Hesselmark, E. & Bejerot, S. (2018). Treatment of PANDAS and PANS: a systematic review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 86, 51-56.
Kooij, S. J. J. , Bejerot, S. , Blackwell, A. , Caci, H. , Casas-Brugué, M. , Carpentier, P. J. , Edvinsson, D. , Fayyad, J. & et al. (2010). European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry, 10.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bejerot, S. & Bejerot, N. (1984). Representativitet i en studie av intravenöst missbruk bland arrestanter i Stockholm. I: J. Ewers, J. Hartelius, SCI: de två första verksamhetsåren (ss. 90-97). Markaryd: Scipio.

Konferensbidrag

Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.