This page in English

Forskningsprojekt

Att handskas med farliga lagöverträdare

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet är en förstudie till ett eventuellt större projekt med samma inriktning, som skulle innefatta de flesta av EU-länderna. Syftet med denna förstudie - samt med ett eventuellt projekt - är att kartlägga vilka lösningar som i de enskilda länderna förekommer vid hantering av farliga lagöverträdare samt de överväganden som de nationella lösningarna vilar på. Förstudien, i vilken deltar forskare från fem länder (Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Polen och Sverige), ska identifiera de områden som det planerade projektet ska fokusera på samt de relevanta frågeställningarna.
 
Projektets koordinator är professor Jörg-Martin Jehle, Institut für Kriminalwissenschaften vid Göttingens universitet.

Förstudien finansieras av koordinatorn.

 

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Institut für Kriminalwissenschaften, universitetet i Göttingen
  • Örebro universitet