This page in English

Forskningsprojekt

Finansiell rådgivning till konsumenter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Detta projekt, som gjordes i samarbete med Finansinspektionen och forskare vid Centrum för Bank och Finans, KTH, Stockholm, syftade till att undersöka tillämpningen av lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Undersökningen var särskilt inriktad på att undersöka relationen mellan rådgivare och kund. Totalt omfattade studien 775 rådgivare och 775 kunder, vilka fick svara på varsin enkät efter ett specifikt rådgivningstillfälle. Av dessa svarade 359 par av rådgivare och kunder, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 46 %. Projektet avslutades 2009-2010.

Publikationer

Rapport

Eriksson, K. , Persson, A. H. & Söderberg, I. (2008). Bankrådgivningsrelationen och rådgivningslagen: Forskningsrapport till Finansinspektionen, www.fi.se. Stockholm: KTH.

Kapitel i böcker, del av antologier

Eriksson, K. , Persson, A. H. & Söderberg, I. (2009). Bankrådgivningsrelationen och rådgivningslagen. I: Kent Eriksson, Inga-Lill Söderberg, Finanssektorns roll i samhällsbyggandet: forskningen vid centrum för bank och finans, KTH (ss. 24-29). Stockholm: SparbanksAkademin i samarbete med Centrum för bank och finans, KTH.