This page in English

Forskningsprojekt

INDIGO - Industriell digitalisering i praktiken

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Mikael Damberg, Sveriges  innovations- och näringsminister:

Svensk  industri står inför utmaningar.  Digitaliseringen driver på industrins redan höga  omställningstakt och  öppnar  för nya  affärsmodeller. Särskilt för små företag ärdet en enorm  utmaning  att hänga  med  i den   snabba  teknikutvecklingen.

Digitaliseringen av industrins produkter och produktion samt förmågan att omvandla växande  datamängder till nya affärer är helt avgörande för  industrins framtida konkurrenskraft.

Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Strategin Smart industri ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv och som  kan erbjuda attraktiva arbetsplatser.

Projektet INDIGO – Industriell digitalisering i praktiken är en av flera satsningar som nu görs i landet för att främja ökat användande av digital teknik hos svenska små och medelstora företag.

För mer information,

Projektet leddes av Nader Asnafi, inte längre verksam vid Örebro univeritet.

Finansiärer