This page in English

Forskningsprojekt

Om framväxten av ett internationellt rättsskydd för utövande konstnärer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Villkoren för utövande konstnärer (artister) har påverkats dramatiskt till följd av de senaste 100 årens tekniska utveckling. Då möjligheterna att registrera ljud och bild utvecklades växte arbetslösheten bland dem, och den förvärrades då radio- och TV-utsändningar blev vanliga. Behovet av ett rättsskydd för artisterna gjorde sig gällande. Samtidigt framstod särskilt radions betydelse för den breda allmänhetens tillgång till kultur som ovedersäglig. Situationen kan betecknas som komplex där intressenter, med inbördes motstående intressen, såsom upphovsmän, fonogramföretag och radioföretag, var inblandade. Först 1961 kunde diplomatisk enighet uppnås om ett internationellt rättsskydd på området. Främst den digitala utvecklingen, som gett allmänheten möjlighet till varjehanda utnyttjanden av artisternas prestationer har lett till fortsatta diskussioner och nya internationella regleringar, som utvidgat rättsskyddet. Samtidigt kvarstår det allmänna intresset av en bred tillgång till konst och kultur. I projektet kartläggs den internationella utvecklingen på området: intressenternas synpunkter och önskemål, doktrinens synpunkter och hur de diplomatiska överenskommelserna successivt vuxit fram.