This page in English

Forskningsprojekt

Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2019

Forskningsämne

Forskningsprojektet ”Retoriska budskap vid sanering efter kärnteknisk olycka” (REKO) ska undersöka hur sanering efter kärnkraftsolyckor har kommunicerats för att hjälpa samhället att återställas.
Projektet inriktas på situationen vid de japanska evakueringarna efter kärnkraftsolyckan i mars 2011, med fokus på myndigheternas arbete med att kommunicera kring saneringen av radioaktiv kontaminering. Hur har saneringskampanjen formulerats? Vilka budskap har fått genomslag?
Målet med projektet är i förlängningen att bidra till utveckling av kommunikation för de som ska förmedla kunskap om strålning och mätningar av radioaktiva utsläpp till allmänheten och evakuerade efter kärnteknisk olycka.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)