This page in English

Forskningsprojekt

Ögonstyrd dator i vardagsaktiviteter för personer med omfattande funktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet om ögonstyrd dator består av två delar. En multicenter interventionsstudie genomförs för att studera effekten av ögonstyrd dator på aktivt deltagande i aktiviteter, självständighet och kommunikation hos barn med omfattande funktionsnedsättning utan tal. Barn som erhållit ögonstyrd dator som hjälpmedel har inkluderats i studien vid dataresurs- och kommunikationscenter i Sverige samt i Dubai och USA. Varje barn följs sedan med upprepade mätningar under sex månader.

Inom projektet pågår även en nationell enkätundersökning där tillgång till och användbarheten av ögonstyrd dator i vardagen studeras ur ett användarperspektiv. Fokus är användning, typ av aktiviteter samt olika aspekter av användbarhet. Eventuella skillnader mellan barn och vuxna i användbarhet av ögonstyrd dator i vardagen studeras också.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Helena Hemmingsson, Stockholms universitet