This page in English

Forskningsprojekt

AutoBoomer - Automatiserad borrplanering för riggar med flera borrarrmar i underjordisk gruvverksamhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En stor del av underjordisk gruvverksamhet är relaterad till tunneldrivning. Det innebär att borra och spränga i berget och med hjälp av bultning säkra berget där tunneln är. Borrning utförs av borriggar utrustade med flera borrarmar. Tiden för en borrcykel är en viktig faktor som påverkar effektiviteten i tunneldrivning. I nuvarande industriell praxis utförs dessa operationer manuellt av en operatör som styr armarna på borriggen. Genom att på ett intelligent sätt koordinera och optimera rörelserna på borriggen kan borrcykeln drastiskt minskas. Detta projekt kommer att utveckla rörelsesplanerings-, koordinations- och kontrollalgoritmer vilket effektiviserar planeringen och leder till en helt autonom process. Projektet bygger på ett befintligt ramverk (utvecklat av Örebro Universitet) som kommer att anpassas till koordinering av flera borrarmar i 3D-miljö. Projektet kommer att ta den befintliga ramverk från TRL 5 till TRL 7. Projektresultat kommer att demonstreras på en Boomer-plattform (en produkt av industripartnern Epiroc) i en gruva (drivs av partner ZinkgruvanMining). Plattformen som byggs för integrerad planering och kontroll av flera robotar kommer att vara användbart i andra sammanhang och områden vilket kommer att utredas av Alfred Nobel Science Park.

Bild på tre stycken roborarmar.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vinnova