This page in English

Karin Falk-Brynhildsen

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: a2FyaW4uZmFsay1icnluaGlsZHNlbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303615

Rum: P2451

Karin Falk-Brynhildsen
Forskningsämne

Om Karin Falk-Brynhildsen

Karin Falk-Brynhildsen är universitetslektor inom omvårdnadsvetenskap sedan mars 2015. Karin har en operationssjuksköterskeexamen vid Göteborgs Universitet och en medicine doktorsexamen 2013 vid Örebro Universitet. Karin anställdes vid Örebro universitet 2014 vid Enheten för omvårdnad och arbetade tidigare som operationssjuksköterska på Kärl-Thoraxkliniken USÖ, Örebro.

Forskning

Karins forskning handlar om intraoperativ vård som berör patientens perspektiv såväl som personalens perspektiv. Kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier. Forskningen sker i internationell och nationell samverkan. Karin är ansvarig för forskningsprojektet Trycksår på operation som är ett nationellt och internationellt projekt.

Inom forskargruppen Lärande och professionsutveckling är Karin projektansvarig för ett pedagogiskt projekt tillsammans med Karlstads Universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Jönköping University. I projektet beskrivs studentaktivt lärande under handledningsprocessen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Forskningsintresset rör också interprofessionellt lärande och kliniskt resonemang.

Karin är ansvarig för projektet God och säker vård för äldre personer som behandlas med kvarliggande kateter i urinblåsan. Projektet bedrivs i samarbete med Kumla  kommun och Örebro kommun.

Undervisning

Karins undervisning består av kursansvar och handledning av uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning i metodkurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning i aseptik och sterilitet på grundnivå och avancerad nivå, kursansvar för en fristående vårdhygienkurs för specialistsjuksköterskor, 7,5 hp. Undervisning och examinationer på Kliniskt träningscentrum (KTC), Steril metod i sjuksköterskeutbildningen. Examinator i omvårdnadskurser i Röntgensjuksköterskeprogrammet samt Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning Fysiologi.

Karin har handlett en doktorand till disputation som bihandledare, Camilla Wistrand, och är nuvarande bihandledare åt fyra doktorander Hanna Unosson (ORU), Ida Markström (LiU), Emely Sager (ORU), Erin Rajhathy (ORU).

 

Uppdrag

Riksföreningen för operationssjukvård vetenskapliga råd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt