This page in English

Karin Falk-Brynhildsen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303615

Rum: P2451

Karin Falk-Brynhildsen

Om Karin Falk-Brynhildsen

Karin Falk-Brynhildsen är universitetslektor inom omvårdnadsvetenskap sedan mars 2015. Karin har en operationssjuksköterskeexamen vid Göteborgs Universitet och en medicine doktorsexamen 2013 vid Örebro Universitet. Karin anställdes vid Örebro universitet 2014 vid Enheten för omvårdnad och arbetade tidigare som operationssjuksköterska på Kärl-Thoraxkliniken USÖ, Örebro.

 

Forskning

Karins forskning inom forskningsmiljön Centre for Perioperative Nursing (CPoN) handlar om intraoperativ vård som berör patientens perspektiv såväl som personalens perspektiv. Kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier. Forskningen sker i internationell och nationell samverkan. Karin är ansvarig för forskningsprojektet Trycksår på operation som är ett nationellt och internationellt projekt.

Inom forskningsmiljön Care about Caring (CaC) och forskargruppen Lärande och professionsutveckling är Karin projektansvarig för ett pedagogiskt projekt tillsammans med Karlstads Universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Jönköping University. I projektet beskrivs studentaktivt lärande under handledningsprocessen av examensarbete inom ramen för sjuksköterskeutbildningen. Forskningsintresset rör också interprofessionellt lärande och kliniskt resonemang.

Inom forskningsmiljön Äldres hälsa och livsvillkor - från cell till samhälle, är Karin ansvarig för projektet God och säker vård för äldre personer som behandlas med kvarliggande kateter i urinblåsan. Projektet bedrivs i samarbete med Kumla  kommun och Örebro kommun.

 

Undervisning

Karins undervisning består av kursansvar och handledning av uppsatser på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning i metodkurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisning i aseptik och sterilitet på grundnivå och avancerad nivå, kursansvar för en fristående vårdhygienkurs för specialistsjuksköterskor, 7,5 hp. Undervisning och examinationer på Kliniskt träningscentrum (KTC), Steril metod i sjuksköterskeutbildningen. Examinator i omvårdnadskurser i Röntgensjuksköterskeprogrammet samt Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning Fysiologi.

Karin har handlett en doktorand till disputation som bihandledare, Camilla Wistrand, och är nuvarande bihandledare åt tre doktorander Hanna Larsson (ORU), Ida Markström (LiU), Emely Sager (ORU).

 

Uppdrag

Riksföreningen för operationssjukvård vetenskapliga råd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Jans, J. , Falk-Brynhildsen, K. & Salzmann-Erikson, M. (2021). Nurse anesthetists' reflections and strategies when supervising master's students. Nurse Education in Practice, 54.
Markström, I. , Bjerså, K. , Bachrach-Lindström, M. , Falk-Brynhildsen, K. & Frisman, G. H. (2020). Operating room nurses' experiences of skin preparation in connection with orthopaedic surgery: A focus group study. International Journal of Nursing Practice, 26 (5).
von Vogelsang, A. , Swenne, C. L. , Gustafsson, B. Å. & Falk-Brynhildsen, K. (2020). Operating theatre nurse specialist competence to ensure patient safety in the operating theatre: A discursive paper. Nursing Open, 7 (2), 495-502.
Falk-Brynhildsen, K. , Jaensson, M. , Bridgid, G. & Nilsson, U. (2019). Swedish operating room nurses and nurse anesthetists' perceptions of competence and self-efficacy. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (4), 842-850.
Gillespie, B. M. , Harbeck, E. B. , Falk-Brynhildsen, K. , Nilsson, U. & Jaensson, M. (2018). Perceptions of perioperative nursing competence: a cross-country comparison. BMC Nursing, 17.
Jaensson, M. , Falk-Brynhildsen, K. , Gillespie, B. M. , Wallentin, F. Y. & Nilsson, U. (2018). Psychometric Validation of the Perceived Perioperative Competence Scale-Revised in the Swedish Context. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (4), 499-511.
Falk-Brynhildsen, K. , Söderquist, B. , Friberg, Ö. & Nilsson, U. (2014). Bacterial growth and wound infection following saphenous vein harvesting in cardiac surgery: a randomized controlled trial of the impact of microbial sealant. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 33 (11), 1981-1987.
Prag, G. , Falk-Brynhildsen, K. , Jacobsson, S. , Hellmark, B. , Unemo, M. & Söderquist, B. (2014). Decreased susceptibility to chlorhexidine and prevalence of disinfectant resistance genes among clinical isolates of Staphylococcus epidermidis. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122 (10), 961-967.
Falk-Brynhildsen, K. , Friberg, Ö. , Söderquist, B. & Nilsson, U. G. (2013). Bacterial colonization of the skin following aseptic preoperative preparation and impact of the use of plastic adhesive drapes. Biological Research for Nursing, 15 (2), 242-248.
Falk-Brynhildsen, K. , Söderquist, B. , Friberg, Ö. & Nilsson, U. G. (2013). Response to MH Stevens and NM Klinger, re: Bacterial recolonization of the skin and wound contamination during cardiac surgery. Journal of Hospital Infection, 85 (4), 325-325.
Falk-Brynhildsen, K. & Nilsson, U. (2009). Cardiac surgery patients' evaluation of the quality of theatre nurse postoperative follow-up visit. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8 (2), 105-111.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Falk-Brynhildsen, K. (2013). The effect  of peroperative skin preparation on bacterial growth during cardiac surgery. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Falk-Brynhildsen, K. , Jaensson, M. , Gillespie, B. M. & Nilsson, U. (2019). Differences in Perceptions of Competence and Self-Efficacy between Operating Room Nurses and Nurse Anesthetists. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Nilsson, U. , Falk-Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2017). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid AnIva Höstkongress 2017, 23-24 November, 2017, Upplands Väsby, Sweden,.
Nilsson, U. , Falk Brynhildsen, K. & Jaensson, M. (2016). Hur har ni det med kompetensen?. Konferensbidrag vid Höstkongress 2016. Riksföreningen för operationssjukvård. Stockholm, 1-2 december, 2016.

Manuskript

Wistrand, C. , Söderquist, B. , Falk-Brynhildsen, K. & Nilsson, U. Bacterial growth and recolonization after preoperative hand disinfection and surgery : a pilot study.