This page in English

Forskningsprojekt

Sköldkörtel och Hjärna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hjärnsexdifferentiering är en komplicerad process. Hos däggdjur föreslås gonadala steroidhormoner (testosteron och östrogen) att spela en avgörande roll för att organisera hjärnan på manligt och kvinnligt typiskt sätt. Men förutom steroidhormoner kan det finnas andra nyckelaktörer som är involverade i könsspecifik differentiering av hjärnan. Sköldkörtelhormoner (T3 och T4) kan vara en av de potentiella regulatorerna för hjärnkönens differentiering. Sköldkörtelhormon utövar kritiska roller i regleringen av fysiologiska funktioner inklusive metabolism, celldifferentiering och neuroutveckling. För att förstå rollen som sköldkörtelhormon i hjärnans könsdifferentiering kommer zebrafisk att användas som ett modellsystem. Detta projekt kommer att använda CRISPR-Cas9-systemet för att generera hela kroppen såväl som vävnadsspecifika knockouts för att lösa upp de molekylära mekanismerna för sköldkörtelhormonernas roll i hjärnkönens differentiering.

Finansiärer

  • O.E. och Edla Johanssons Vetenskapliga Stiftelse