This page in English

Forskningsprojekt

Tarmflora och cancer: observationella studier av cancerrisk och cancerutfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Katja Fall

Information finns endast på engelska.

Forskare

Samarbetspartners