This page in English

Forskningsprojekt

Epidemiologiska och kliniska studier inom gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Kosmas Daskalakis

Forskningsämne

Neuroendokrina neoplasmer (NEN) är en grupp sällsynta tumörer, med olika biologiska beteenden och oförutsägbara svar på befintliga behandlingar. I det här projektet kommer vi att genomföra flera epidemiologiska och kliniska studier, samt en systematisk granskning och en metaanalys av gastroenteropankreatiska NEN (GEP-NEN), med särskilt fokus på tunntarms- och bukspottkörteln-NEN (SI-NENs respektive Pan-NENs).
Vi kommer att utvärdera de långsiktiga resultaten hos GEP-NEN-patienter med lokaliserad/regional sjukdom med avseende på tumör- och patient-relaterade faktorer, som kan förutsäga återfall. Vi kommer att studera effekterna av vissa mediciner, såsom b-blockad och metformin hos GEP-NEN-patienter, livskvalitetsaspekter hos patienter med GEP-NEN, samt analysera det kliniska värdet av nyligen introducerade biomarkörer. Dessutom planerar vi att göra en systematisk granskning och metaanalys av lämpligheten att operera bort primärtumören, hos patienter med PanNEN och fjärrmetastaser.

För mer information om projektet, se länk Epidemiologiska och Kliniska Studier inom ... | FoU Region Örebro län.