This page in English

Forskningsprojekt

Epidemiologiska och kliniska studier inom sköldkörtelcancer i Sverige - rollen av preoperativ tyreoidea cytologi och handläggning av icke-väldifferentierade cancertyper

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Kosmas Daskalakis

Forskningsämne

Sköldkörtelcancer består av en grupp av tumörer, med olika biologiska beteenden beroende av tumörens differentiering och typ. I det här projektet kommer vi att genomföra flera epidemiologiska och kliniska studier med särskilt fokus på diagnostiska värdet av preoperativ tyreoideacytologi vid sköldkörtelcancer samt handläggningen av sällsynta, icke väldifferentierade sköldkörtelcancertyper på nationell nivå.
Vi kommer att göra en analys av tillförlitligheten av den preoperativa cytologin och jämförelse med den slutgiltiga diagnosen erhållen efter histopatologisk undersökning av operationspreparatet vid kirurgi för cancersuspekta tyroideaförändringar. Vi kommer även att undersöka olika kliniko-patologiska och biokemiska parametrar samt befintliga behandlingsstrategier i relation till sjukdomsförloppet, överlevnaden, vårdtiderna, förekomst av reoperation och komplikationer för patienter med icke väldifferentierad sköldkörtelcancertyper (medullär [MTC] och anaplastisk [ATC] tyreoideacancer) på nationell nivå. Slutligen, kommer vi att fastställa huruvida patienter med icke väl-differentierad tyreoideacancer omhändertogs enligt nationella vårdprogrammet och inom ett multidisciplinärt sammanhang.

För mer information om projektet, se länk Epidemiologiska och Kliniska Studier inom ... | FoU Region Örebro län.