This page in English

Forskningsprojekt

Besöksrestriktioner inom sjukvården under Covid -19 pandemin ur ett omvårdnadsperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hugelius

Besöksrestriktioner eller besöksförbud var vanligt förekommande inom sjukvård och äldreomsorg under Covid- 19 pandemin i hela världen. Kunskapen om effekterna av besöksrestriktioner, både ur smittspridningssynpunkt men också vilka effekter de kan få för patienter, anhöriga och omvårdnaden är idag låg. Därför genomförs i projektet en litteraturstudie där effekter av besöksrestriktioner inom sjukvård och äldreomsorg under Covid- 19 pandemin utforskas.  

Forskare

Samarbetspartners

  • Miki Marutani, National Institute of Public Health, Saitama, Japan
  • Nahoko Harada, University of Miyazaki, Japan