This page in English

Karin Hugelius

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: a2FyaW4uaHVnZWxpdXM7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2441

Karin Hugelius
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Karin Hugelius

Karin Hugelius är universitetslektor, docent i medicinsk vetenskap med inrktning mot hälso- och vårdvetenskap och specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvård. Hon undervisar och forskar inom katastrofhantering, katastrofmedicin och ambulanssjukvård. Hon har en förenad anställning och arbetar kliniskt som ambulanssjuksköterska i Region Örebro län. 

Karin är lärare i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård  men undervisar och handleder även på andra program, i fristående kurser och i forskningsmetodik. 

Karins forskning handlar om människors behov och hälsa i samband med katastrofer och hur sjukvården och andra samhällsaktörer på ett effektivt sätt kan möta dessa behov. Ledning, ledarskap och beslutsfattande är i fokus för flera studier, liksom förberedelser, kompetens och krisstöd till både drabbade och personal i samband med särskilda händelser och katastofer.

Karin är huvudhandledare för doktorand Anna Slettmyr och Anja Westman samt bihandledare för doktorand Magnus Vking.  

Karin har i drygt 20 år arbetat för Myndigheten för Samshällsskydd och Beredskap (MSB), FN och EU i internationella och nationella insaster i kris- och konflikområden runt om i världen. Hon ingår i MSB:s och EU:s expertpool för katastrofinsatser, liksom i Svenska Röda korsets delegatpool.

Hösten 2020 spelades en programserie för UR Samtiden in vid Örebro Univeristet. Karins föreläsning "När katastrofen är framme" kan Du se här: https://urplay.se/program/219597-ur-samtiden-forelasningar-fran-orebro-universitet-nar-katastrofen-ar-framme

 

Övriga uppdrag: 

  • Styrelseledamot i World Association of Disaster and Emergency Medicine (WADEM) sjuksköterskesektion 2019-2025.
  • Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin. 
  • Socialstyrelsens externa expertgrupp i katastrofmedicin.
  • Medlem i Ambulance Health Research network (AHRN).
  • Europeiska Unionens Civilskyddsmekanism Expert. 
  • Medverkande i Centrum för Hälsokriser, Karolinska universitetet. (se https://ki.se/samverkan/natverk-och-samarbeten-pa-centrum-for-halsokriser)

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag