This page in English

Karin Hugelius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301353

Rum: P2441

Karin Hugelius

Om Karin Hugelius

Karin Hugelius är medicine doktor och specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvård. Hon undervisar och forskar på Örebro univeristet, främst inom katastrofmedicin, krishantering och ambulanssjukvård. Hon har en förenad anställning och arbetar kliniskt som ambulanssjuksköterska i Region Örebro län. 

Karin är lärare i specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård och akutsjukvård, men undervisar och handleder även på andra program, fristående kurser och i forskningsmetodik. 

Karins forskning handlar om att öka kunskapen om människors behov och hälsa i samband med plötsliga händelser som kriser eller katastrofer och att utforska hur sjukvården och andra samhällsaktörer på ett effektivt sätt kan möta dessa behov. Forskningen har ett biospyskosocialt perspektiv på hälsa där psykosocial hälsa och välbefinnande utgör en essentiell och integrerad del. Förberedelser och stöd till professionell personal som arbetar i katastrofer är en målgrupp av särskilt intresse där flera studier pågår. Inom ambulanssjukvård studeras bland annat hot och våld i och klinisk bedömning av traumapatienter. Karin är handledare för flera doktorander. 

Karin har i drygt 17 år arbetat för Myndigheten för Samshällsskydd och Beredskap (MSB), FN och EU i internationella och nationella insaster i kris- och konflikområden runt om i världen. Hon ingår i MSB:s och EU:s expertpool för katastrofinsatser, liksom i den svenska snabbinsatsstyrkan för konuslär katastrofhjälp och Svenska Röda korsets delegatpool.

Karin är invald som representat i World Association of Disaster and Emergency Medicine (WADEM) sjuksköterskesektion 2019-2021. 

Hösten 2020 spelades en programserie för UR Samtiden in vid Örebro Univeristet. Karins föreläsning "När katastrofen är framme" kan Du se här: https://urplay.se/program/219597-ur-samtiden-forelasningar-fran-orebro-universitet-nar-katastrofen-ar-framme

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hugelius, K. , Rådestad, M. , Al-Dhahir, H. & Kurland, L. (2021). Decision-making by medical officer in charge during major incidents: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 29 (1).
Hugelius, K. , Nandain, C. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2021). The Reliability and Feasibility of the HESPER Web to Assess Perceived Needs in a Population Affected by a Humanitarian Emergency. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4).
Hugelius, K. (2020). Consular Crisis Management Operations: Special Considerations and Challenges. Prehospital and Disaster Medicine, 35 (4), 447-450.
Hugelius, K. , Becker, J. & Adolfsson, A. (2020). Five Challenges When Managing Mass Casualty or Disaster Situations: A Review Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (9).
Hugelius, K. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2020). Perceived Needs Among Asylum Seekers in Sweden: A Mixed Methods Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4).
Nilsson, U. , Jaensson, M. , Dahlberg, K. & Hugelius, K. (2019). Postoperative recovery after general and regional anesthesia in patients undergoing day surgery: A mixed methods study. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (3), 517-528.
Hodza-Beganovic, R. , Berggren, P. , Hugelius, K. & Edelbring, S. (2019). Survey-based experiential learning - means of raising professional awareness in developing countries. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 586-586.
Hugelius, K. , Adams, M. & Romo-Murphy, E. (2019). The Power of Radio to Promote Health and Resilience in Natural Disasters: A Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (14).
Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Örtenwall, P. & Gifford, M. (2017). Being Both Helpers and Victims: Health Professionals' Experiences of Working During a Natural Disaster. Prehospital and Disaster Medicine, 32 (2), 117-123.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2017). Health among disaster survivors and health professionals after the Haiyan Typhoon: a self-selected Internet-based web survey. International Journal of Emergency Medicine, 10 (1).
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). Disaster Radio for Communication of Vital messages and Health-related Information: Experiences from the Haiyan typhoon, The Philippines. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 10 (4), 591-597.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). "To silence the deafening silence": Survivor's needs and experiences of the impact of disaster radio for their recovery after a natural disaster. International Emergency Nursing, 28, 8-13.
Hugelius, K. , Berg, S. , Westerberg, E. , Gifford, M. & Adolfsson, A. (2014). Swedish ambulance managers descriptions of crisis support for ambulance staff after potentially traumatic events. Prehospital and Disaster Medicine, 29 (6), 589-592.

Artiklar, forskningsöversikter

Hugelius, K. , Harada, N. & Marutani, M. (2021). Consequences of visiting restrictions during the COVID-19 pandemic: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 121.

Böcker

Hugelius, K. & Tapani, J. (2017). Krishantering i praktiken (1ed.). Lund, Sweden: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Hugelius, K. (2019). HESPER Web; A web based survey to assess experienced needs in disasters and humanitarian emergencies. Konferensbidrag vid WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Australia, May 7-10, 2019. Brisbane, Australia: World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM).
Hugelius, K. (2019). The HOPE model for disaster nursing: a result from a systematic literature review. Konferensbidrag vid WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Australia, May 7-10, 2019. Brisbane, Australia: World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM).
Hugelius, K. (2018). The link between disaster radio and health in disaster affected commmunities. I: World Radio Day, UN Geneva. Konferensbidrag vid World Radio Day 2018, Geneva, Switzerland, February 13, 2018.
Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Gifford, M. & Örtenwall, P. (2016). Social media can be used to recruit study participants in disaster research. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). ”The turning point of everything”: Health professionals experiences of working during a natural disaster. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2015). Disaster radio: A tool to meet experienced needs after the Haiyan typhoon. Konferensbidrag vid 19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Cape Town, South Africa, 21-24 April, 2015.