This page in English

Karin Hugelius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301353

Rum: P2345

Karin Hugelius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Karin Hugelius

Karin Hugelius är medicine doktor, anestesi- och ambulanssjuksköterska och undervisar på universitetets vårdutbildningar, främst inom akut- ambulans och katastrofsjukvård.

Karin har arbetat i många katastrofområden och deltagit i ett tiotal internationella humanitära insatser runt om i världen och hon är med i den svenska snabbinsatsstyrkan för sök- och räddning samt den konsulära snabbinsatstsyrkan och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps expertpool för internationella insatser.

Karin forskar kring människors upplevelser och behov i kriser och katastrofer, forskningsmetoder i katastrofrelaterad forskning och hur man kan underlätta människors återhämtning efter svåra händelser med alternativa metoder, bland annat genom att använd radio.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Örtenwall, P. & Gifford, M. (2017). Being Both Helpers and Victims: Health Professionals' Experiences of Working During a Natural Disaster. Prehospital and Disaster Medicine, 32 (2), 117-123.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2017). Health among disaster survivors and health professionals after the Haiyan Typhoon: a self-selected Internet-based web survey. International Journal of Emergency Medicine, 10 (1).
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). Disaster Radio for Communication of Vital messages and Health-related Information: Experiences from the Haiyan typhoon, The Philippines. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 10 (4), 591-597.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). "To silence the deafening silence": Survivor's needs and experiences of the impact of disaster radio for their recovery after a natural disaste. International Emergency Nursing, 28, 8-13.
Hugelius, K. , Berg, S. , Westerberg, E. , Gifford, M. & Adolfsson, A. (2014). Swedish ambulance managers descriptions of crisis support for ambulance staff after potentially traumatic events. Prehospital and Disaster Medicine, 29 (6), 589-592.

Böcker

Hugelius, K. & Tapani, J. (2017). Krishantering i praktiken (1ed.). Lund, Sweden: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Hugelius, K. (2018). The link between disaster radio and health in disaster affected commmunities. I: World Radio Day, UN Geneva. Konferensbidrag vid World Radio Day 2018, Geneva, Switzerland, February 13, 2018.
Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Gifford, M. & Örtenwall, P. (2016). Social media can be used to recruit study participants in disaster research. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). ”The turning point of everything”: Health professionals experiences of working during a natural disaster. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2015). Disaster radio: A tool to meet experienced needs after the Haiyan typhoon. Konferensbidrag vid 19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Cape Town, South Africa, 21-24 April, 2015.