This page in English

Karin Hugelius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301353

Rum: P2441

Karin Hugelius

Om Karin Hugelius

Karin Hugelius är medicine doktor och specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvård. Hon arbetar kliniskt som ambulanssjuksköterska vid Region Örebro Län och undervisar och forskar på Örebro univeristet, främst inom katastrofhantering och ambulanssjukvård.

Karin är lärare i specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård och akutsjukvård, men undervisar och handleder även på andra program, fristående kurser och i vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Karin har i drygt 17 år arbetat för Myndigheten för Samshällsskydd och Beredskap (MSB), FN och EU i många kris- och konflikområden runt om i världen. Hon ingår i MSB:s och EU:s expertpool för internationella och nationella insatser, liksom i den svenska snabbinsatsstyrkan för konuslär katastrofhjälp.

Karin forskar kring akuta hänelser som drabbar både individer och samhället. Forskningen handlar om behov i katastrofer och hur man på bästa sätt kan stödja och hjälpa både individer och samhällsstrukturer i det akuta skedet, bland annat genom kriskommunikation. Katastrofhantering och katastrofhanteringsprocesser är ett annat forskningsområde. Professionell personal som arbetar i kriser och katastrofer är en målgrupp av särskilt intresse. Inom ambulanssjukvård studeras bland annat hot och våld inom ambulanssjukvården, klinisk bedömning av traumapatienter och kvalitetsfrågor. 

Karin är invald som representat i World Association of Disaster and Emergency Medicine (WADEM) sjuksköterskesektion 2019-2021. 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Hugelius, K. (2020). Consular Crisis Management Operations: Special Considerations and Challenges. Prehospital and Disaster Medicine, 35 (4), 447-450.
Hugelius, K. , Becker, J. & Adolfsson, A. (2020). Five Challenges When Managing Mass Casualty or Disaster Situations: A Review Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (9).
Hugelius, K. , Semrau, M. & Holmefur, M. (2020). Perceived Needs Among Asylum Seekers in Sweden: A Mixed Methods Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (4).
Nilsson, U. , Jaensson, M. , Dahlberg, K. & Hugelius, K. (2019). Postoperative recovery after general and regional anesthesia in patients undergoing day surgery: A mixed methods study. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (3), 517-528.
Hodza-Beganovic, R. , Berggren, P. , Hugelius, K. & Edelbring, S. (2019). Survey-based experiential learning - means of raising professional awareness in developing countries. European Journal of Public Health, 29 (Suppl. 4), 586-586.
Hugelius, K. , Adams, M. & Romo-Murphy, E. (2019). The Power of Radio to Promote Health and Resilience in Natural Disasters: A Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (14).
Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Örtenwall, P. & Gifford, M. (2017). Being Both Helpers and Victims: Health Professionals' Experiences of Working During a Natural Disaster. Prehospital and Disaster Medicine, 32 (2), 117-123.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2017). Health among disaster survivors and health professionals after the Haiyan Typhoon: a self-selected Internet-based web survey. International Journal of Emergency Medicine, 10 (1).
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). Disaster Radio for Communication of Vital messages and Health-related Information: Experiences from the Haiyan typhoon, The Philippines. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 10 (4), 591-597.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). "To silence the deafening silence": Survivor's needs and experiences of the impact of disaster radio for their recovery after a natural disaste. International Emergency Nursing, 28, 8-13.
Hugelius, K. , Berg, S. , Westerberg, E. , Gifford, M. & Adolfsson, A. (2014). Swedish ambulance managers descriptions of crisis support for ambulance staff after potentially traumatic events. Prehospital and Disaster Medicine, 29 (6), 589-592.

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Hugelius, K. & Tapani, J. (2017). Krishantering i praktiken (1ed.). Lund, Sweden: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Hugelius, K. (2019). HESPER Web; A web based survey to assess experienced needs in disasters and humanitarian emergencies. Konferensbidrag vid WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Australia, May 7-10, 2019. Brisbane, Australia: World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM).
Hugelius, K. (2019). The HOPE model for disaster nursing: a result from a systematic literature review. Konferensbidrag vid WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Brisbane, Australia, May 7-10, 2019. Brisbane, Australia: World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM).
Hugelius, K. (2018). The link between disaster radio and health in disaster affected commmunities. I: World Radio Day, UN Geneva. Konferensbidrag vid World Radio Day 2018, Geneva, Switzerland, February 13, 2018.
Hugelius, K. , Adolfsson, A. , Gifford, M. & Örtenwall, P. (2016). Social media can be used to recruit study participants in disaster research. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2016). ”The turning point of everything”: Health professionals experiences of working during a natural disaster. Konferensbidrag vid 2nd Global Conference on Emergency Nursing & Trauma Care, Sitges, Spain, 22-24 September, 2016.
Hugelius, K. , Gifford, M. , Örtenwall, P. & Adolfsson, A. (2015). Disaster radio: A tool to meet experienced needs after the Haiyan typhoon. Konferensbidrag vid 19th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, Cape Town, South Africa, 21-24 April, 2015.