This page in English

Karin Hugelius

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301353

Rum: P2441

Karin Hugelius

Om Karin Hugelius

Karin Hugelius är medicine doktor och specialistsjuksköterska inom anestesi- och ambulanssjukvård. Hon undervisar och forskar inom katastrofmedicin, krishantering och ambulanssjukvård. Hon har en förenad anställning och arbetar också kliniskt som ambulanssjuksköterska i Region Örebro län. 

Karin är lärare i specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulanssjukvård och akutsjukvård, men undervisar och handleder även på andra program, fristående kurser och i forskningsmetodik. 

Karins forskning handlar om människors behov och hälsa i samband med plötsliga händelser som katastrofer och hur sjukvården och andra samhällsaktörer på ett effektivt sätt kan möta dessa behov. Forskningen har ett biospyskosocialt perspektiv på hälsa där psykosocial hälsa och välbefinnande utgör en viktig del. Ledning och samverkan liksom förberedelser och stöd till personal som arbetar i katastrofer är fokus för flera studier. Inom ambulanssjukvård studeras bland annat hot och våld och klinisk bedömning inom ambulanssjukvården. Karin är bihandledare för fyra doktorander; Ruhija Hodza-Beganovic, Magnus Vking, Anja Westman och Anna Slettmyr.  

Karin har i drygt 17 år arbetat för Myndigheten för Samshällsskydd och Beredskap (MSB), FN och EU i internationella och nationella insaster i kris- och konflikområden runt om i världen. Hon ingår i MSB:s och EU:s expertpool för katastrofinsatser, liksom i Svenska Röda korsets delegatpool. Karin är invald som representat i World Association of Disaster and Emergency Medicine (WADEM) sjuksköterskesektion 2019-2023. 

Hösten 2020 spelades en programserie för UR Samtiden in vid Örebro Univeristet. Karins föreläsning "När katastrofen är framme" kan Du se här: https://urplay.se/program/219597-ur-samtiden-forelasningar-fran-orebro-universitet-nar-katastrofen-ar-framme

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag