This page in English

Forskningsprojekt

Adsorptionsmekanismer för innovativa restproduktbaserade sorbenter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Viktor Sjöberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Rent vatten är en nödvändighet för allt liv men i det moderna samhället har flera använda grundämnen potential att förorena vatten och göra det skadligt för miljön eller olämpligt för mänsklig konsumtion. Grundämnen i fokus är bland annat de som återfinns som anjoner, oxyanjoner och oxykatjoner, i synnerhet fluorid, arsenik och uran. Aktiva tekniker för vattenrening finns men begränsad uppmärksamhet har ägnats åt användningen av passiva tekniker baserade på biprodukter såsom stålslagg och bark. Följaktligen är interaktionerna mellan föroreningar och flera potentiella och innovativa sorbenter i stort sett okända. I detta projekt är målet att karakterisera potentiella sorbenter och studera interaktioner mellan sorbenten och förorenande element för att få ökad kunskap om sorbenternas beteende i olika miljöer och beteende under påverkan av sekundära faktorer såsom naturliga komplexbildare.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen