Forskningsprojekt

Munbakteriers roll i utvecklingen av demenssjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Susanne Bejerot

Nya rön talar för att det kan finnas bakteriella orsaker till demenssjukdomar, t.ex. att demenspatienter uppvisar neuroinflammation förenligt med pågående infektion. Vidare har demenspatienter med dåligt tandstatus snabbare sjukdomsutveckling än de med friska tänder. Detta stöder teorier om att munhålebakterier bidrar till demensutveckling. En studie från USA, 2019, visade att bakterien Porphyromonas gingivalis, som orsakar kronisk tandinfektion, producerar ämnen (s.k. gingipainer) som skadar hjärnan.  I djurförsök leder tandinfektion med P. gingivalis till infektion även i hjärnan, med påföljande bildning av såväl beta-amyloidplack som tau-trassel. Bakterien har dessutom påvisats i demenspatienters hjärnor.

Vi planerar att undersöka om P. gingivalis, gingipainer och/eller andra munhålebakterier kan påvisas i cerebrospinalvätska från svenska demenspatienter. Cerebrospinalvätska från kliniska kognitionsutredningar på USÖs minnesmottagning finns sparad; inga nya prover behöver tas. Vi vill också undersöka om det finns tecken på tandinfektioner/tandlossning i patienternas tandläkarjournaler 10-15 år bakåt i tiden. Vi hoppas på detta sätt kunna visa om munhålebakterier kan vara en vanlig orsak till demens i Sverige. I så fall kan det ge underlag för nya metoder för förebyggande åtgärder och behandling av en av våra folksjukdomar.

Forskare