This page in English

Forskningsprojekt

En Teori om Proaktivitet: ett Steg Mot Människo-Centrerad AI

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Jasmin Grosinger

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

De flesta AI-system och robotar idag är endast kapabla till reaktivt beteende: explicita kommandon eller externa händelser. Det finns nu ett växande intresse för att göra dessa system proaktiva, det vill säga att de kan agera på ett förutseende sätt och på eget initiativ.  Det finns några försök i denna riktning, men det finns varken någon allmängiltig teori som definierar proaktivitet av AI-system eller passande beräkningsverktyg. I projektet utvecklas en sådan teori. Vi modellerar människo-centrerad proaktivitet så att proaktiva beslut tar hänsyn till mänskliga preferenser och mänsklig autonomi. Vår teori resonerar om världen, förutser dess möjliga framtida utveckling och gör det möjligt att proaktivt besluta vilka åtgärder som ska genomföras och när. Vi komplementterar vår teoretiska studie med att skapa beräkningsmetoder som kan användas i AI-system. Vi undersöker de formella egenskaperna i vår teori och våra metoder och utvärderar dem empiriskt med fysiska robotsystem.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)