Forskningsprojekt

Apatiska flyktingbarn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Kärt barn har många namn? En litteraturstudie över forskning kring flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom samt medial debatt och rapportering i ämnet.

Beskrivning av projektet och dess syfte

Genomgång av de studier som finns omkring flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom och den massmediala debatt som förts respektive de politiska ställningstaganden som skett.

 

Finansiärer

  • Örebro universitet