Forskningsprojekt

Entrepreneurial marketing - A Behavioral Study

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Hultman

Forskningsämne

Tillsammans med forskare från Bradley University i USA har vi gjort ett antal studier över hur entreprenörer beter sig på kommersiella marknader i olika länder, bland annat en stor studie på över 700 amerikanska SME-företag på uppdrag av National Federation for Independent Business i Washington DC. Från detta material har utvecklas flera delstudier, bland annat Entrepreneurial Marketing in SMEs; Impact on performance, som bedrivs tillsammans med doktorander vid University of Illinois at Chicago.

Forskare