This page in English

Forskningsprojekt

Dövas position på arbetsmarknaden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Studien analyserar döva personers utbildningsnivå, position på arbetsmarknaden och inkomstkällor samt hur dessa hänger samman. Det är en analys av en totalpopulation av döva födda 1941-1980 och registerdata från SCB:s LISA-databas utnyttjas. Döva jämförs med en referensgrupp om 100.000 slumpvis utvalda personer.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)

Samarbetspartners

  • Emelie Rydberg