Forskningsprojekt

Utvärdering av en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med huvud- och halscancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Syftet med projektet är att undersöka effekten av en sjuksköterskeledd mottagning för patienter som strålbehandlas pga cancer i huvud- och halsområdet med avseende på nutritionsstatus, hälsorelaterad livskvalitet samt vårdkvalitet upp till ett år efter avslutad behandling. Patienterna inkluderas konsekutivt och de atyienter som är bosatta i örebro erhåller interventionen och kontrollgruppen utgörs av utomlänspatienter.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Bodil Wilde Larsson, Karlstads universitet
  • Gun Nordström, Karlstads universitet
  • Kaisa Bjuresäter, Karlstads universitet
  • Lennart Löfgren, Region Örebro län
  • Maria Larsson, Karlstads universitet